Благотворителната изложба "Порив за полет" ви очаква утре във Флората

 Благотворителната изложба

Във вторник от 18.00 часа в зала 2 на Експозиционен център "Флора Бургас" ще се проведе третата благотворителна изложба под надслов "Порив за полет". Картините са нарисувани от младежи със специфични потребности, живеещи в Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в кв. "Ветрен" и к-с "Меден Рудник" по време на дейностите по трудотерапия в Центъра за социална рехабилитация и интеграция.

Всеки, който проявява желание и интерес нека заповяда на експозицията и подкрепи труда на младежите.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция е социална услуга в общността, която цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца и младежи с различен вид и степен на увреждане, както и подкрепа на деца и лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.

Социалната услуга включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за  водене на самостоятелен начин на живот.

В дейностите с трудотерапевта се тренират дейности от ежедневието и се изграждат елементи  от основните трудови навици. Чрез изучаване и прилагане на различни техники в областта на изобразителното изкуство се постига познаването на видове бои, материали за рисуване и различни техники, което спомага за ориентация в цветове и създаване на положителни емоции от въздействието на крайния резултат. Помага за подобряване на общата и финната моторика на потребителите.

Чрез средствата на изобразителното, приложно изкуство, словесно изпълнителско и музикотерапия, трудотерапевта развива уменията за общуване, изразяване на чувства и емоции, ориентирани в пространството и времето. Ежегодно се провежда благотворителна изложба на картини направени в дейностите по трудотерапия.

Дейностите за социална рехабилитация се предоставят с цел създаване на възможности за социална интеграция, чрез обучения в умения за самостоятелен живот и създаване на условия за социални контакти, включване в различни изяви.

Коментари

Още от последните новини