Архитектите искат спешни промени в Наредба за сградите

Архитектите искат спешни промени в Наредба за сградите - E-Burgas.com

Камарата на архитектите в България (КАБ) настоява МРРБ да промени в кратки срокове новата Наредба за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. В случай, че предложенията за изменение не бъдат възприети от МРРБ, КАБ възнамерява да оспори нормативния акт пред Върховния административен съд. Изискванията на новата разпоредба бяха разгледани на заседание на Комисията по нормативна уредба към КАБ на 28 ноември, в което се включиха представители на КИИП и БАИС. Наредбата, изненадващо за участниците в инвестиционния процес, влезе в сила на 18 ноември, след като бяха предоставени само две седмици за обществени консултации (вместо срок от един месец).

Браншът е единодушен, че наредбата е разработена и приета в необосновано кратък срок без да се потърси мнението на специалистите от професионалните организации. Необходими са спешни промени относно срока за внасяне на изработените инвестиционни проекти по досега действащия ред, за които не е предвиден преходен срок и се налага да се преработват. В писмо до МРРБ от КАБ настояват да бъде предложен алтернативен ред за одобряването на вече стартиралите проекти. Необходимо е да бъдат преосмислени и някои текстове в наредбата, свързани с обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и с изискванията за професионална компетентност при изработване на отделните части, категорични са архитектите.

Коментари

Още от последните новини