Апелативният състав на съда в Бургас с ново попълнение

Апелативният състав на съда в Бургас с ново попълнение - E-Burgas.com

Петя Петрова официално встъпи в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас. Тя е назначена в изпълнение Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет след проведен конкурс за повишаване и заемане на две свободни длъжности „съдия” в апелативните съдилища - наказателна колегия.

Съдия Петя Петрова има над 24 години общ юридически стаж. От 1999 г. е съдия в Районен съд – Бургас. През 2005 г. е назначена за съдия в Окръжен съд – Бургас, а от 2009 г. до 2018 г. е заместник – председател и ръководител на наказателното отделение на съда. Командирована в Апелативен съд – Бургас от месец юни 2018 година. Съдия Петя Петрова е с най - високия ранг в съдебната система - „Съдия във ВКС и ВАС“. Магистратът ще работи в наказателното отделение на Апелативен съд – Бургас.

Съдия Петрова подписа акта за встъпване в длъжност в присъствието единствено на председателя на Апелативен съд – Бургас съдия Деница Вълкова, поради предприетите от съдия Вълкова мерки за превенция разпространението на коронавирус (COVID-19), във връзка с обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение за периода 13 март 2020 година – 13 април 2020 година.

Коментари

Още от последните новини