68 нови съдебни заседатели положиха клетва в Окръжен съд – Бургас

68 нови съдебни заседатели положиха клетва в Окръжен съд – Бургас - E-Burgas.com

Новите съдебни заседатели към Окръжен съд – Бургас за мандат 2020 – 2023 година, положиха клетва на специална Церемония в Съдебна палата – Бургас. Гости на събитието бяха Главният секретар на Община Бургас, Божидар Кънчев и Общественият посредник на Бургас, Тодор Стамболиев. Присъства и административният ръководител на Апелативен съд – Бургас, съдия Деница Вълкова, която бе обучител на новоположилите клетва съдебни заседатели.

Председателят на Окръжен съд – Бургас, съдия Росица Темелкова, се обърна към присъстващите магистрати, гости и полагащите клетва с думите: „Съдебните заседатели са представители на обществото в съдебния процес. Те са носители на обществен мандат. Длъжността „съдебен заседател" не е професия, а изява на граждански дълг. Ролята на съдебния заседател в наказателния процес е изключително важна и аз вярвам, че при изпълнение на функциите си, Вие, ще се ръководите от своята съвест, обективно, независимо и отговорно". Областният управител Вълчо Чолаков, почете Церемонията с поздравителен адрес, в който пише „Нека Вашата работа се превърне в синоним на прозрачност и честност. Съдете с право, със сърце, с етичност, с професионализъм.".

Клетвените думи бяха прочетени от Лалка Кипрова, един от тримата регионални журналисти избрани за съдебни заседатели към Окръжен съд – Бургас.

Административният ръководител на Окръжен съд – Бургас отчете статистика, според която 68 съдебни заседатели са избраните за Окръжен съд – Бургас при необходима квота от 90, което показва, че не достигат 22-ма съдебни заседатели. Положението в  районните съдилища  не е по - добро. Единственият съд, който е обезпечен напълно е Районен съд –Айтос. В Районен съд – Бургас при необходими 140 съдебни заседатели са избрани 62-ма; за Районен съд – Несебър при необходими 20 съдебни заседатели са предложени и избрани само 2-ма. За Районен съд – Поморие не достигат 6-ма съдебни заседатели, а за Районен съд – Карнобат при определен брой от 20 съдебни заседатели, от Общинския съвет на Община Сунгурларе е предложен и избран 1 съдебен заседател, като процедурата в Общински съвет Карнобат още тече и от там все още няма предложен за избиране нито един кандидат. В Районен съд - Средец  пък не достигат 13 съдебни заседатели. Все още няма избран нито един съдебен заседател  за Районен съд – Царево и  Районен съд - Малко Търново, като в Община Царево и Община Малко Търново процедурата все още не е приключила, а от Общински съвет Приморско са предложени 8 кандидата. Районен съд - Царево има необходимост от 20 съдебни заседатели, а Районен съд – Малко Търново от 7 съдебни заседатели.

„Така изброените факти говорят за сериозен проблем, който със сигурност ще затрудни работата на районните съдилища и на Окръжен съд - Бургас по първоинстанционните  наказателни дела, които се разглеждат в състав от съдия и двама съдебни заседатели или в състав от два съдии и трима съдебни заседатели.", сподели съдия Темелкова. „Проблемът се задълбочава и от фактът, че в течение на мандата не е малък броя на съдебните заседатели, които изявяват желание предсрочно да бъдат освободени, а в много случаи, ако бъдат избрани за конкретно дело, отказват да участват по различни причини.", допълни административният ръководител на съдебната институция.

Членът на Висшия съдебен съвет, Боряна Димитрова, коментира пред медии, че Съдийската колегия на ВСС е изпратила на министъра на правосъдието предложение за разпоредба, която за момента ще „спаси" съдилищата от блокиране разглеждането на наказателните дела. Предложението е за удължаване мандата на досегашните съдебни заседатели до избора и встъпването на новите съдебни заседатели в случай, че за съответния съд няма постъпили предложения за избиране на поне 50% от определения брой на съдебни заседатели. Предложението е вече в Народното събрание и се очаква произнасяне.

Според съдия Димитрова следва да се помисли за промяна на принципни положения по темата за съдебните заседатели и за бъдещо изменение на Закона за съдебната власт в тази част. Висшият кадровик предлага: „Всички считаме, че следва да отпадне ограничението по чл. 69, ал. 2 от ЗСВ, а именно, че съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд, както и ограничението в чл. 72, ал. 1 от ЗСВ, респ. в чл.16, ал.2 от Наредба №7 на ВСС, че съдебните заседатели се свикват за участие в съдебни заседания най-много за 60 дни в една календарна година; да се върне поне максималната възрастова граница, съгласно предходната разпоредба на ЗСВ /чл.67, ал.1, т.1/; при липса на закон за лустрацията да се помисли отново за премахване на разпоредбата за липса на принадлежност към ДС или разузнавателните служби на БНА за родените преди 16 юли 1973 или тези данни да се събират служебно; да се премахне процедурата по изслушване пред Общински съвет; да се помисли за увеличаване на възнагражденията и др.".

Предстои утре клетва да положат и новите съдебни заседатели в Районен съд – Бургас. 

Коментари

Още от последните новини