350 лв. ще струва сватба в почивен ден на остров Света Анастасия

350 лв. ще струва сватба в почивен ден на остров Света Анастасия - E-Burgas.com
kehayov.com

350 лв. ще струва услугата за сключване на граждански брак на територията на остров Света Анастасия извън работно време, в почивни и празнични дни. В работно време пък цената ще е 300 лв. 

Цените ще бъдат гласувани като част Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас на следващото заседание на Общински съвет. 

"В последните години и в резултат на реализираните мащабни инвестиционни проекти обликът на гр. Бургас се промени. Оформиха се нови привлекателни места като остров Св. Анастасия, в Приморския парк. в кварталите Сарафово и Крайморие и др. С това зачестиха и случаите, в които встъпващите в брак заявяват желанието си не само ритуалът, но и самото сключване на граждански брак да се проведе на някое от описаните места или на друго място, по техен избор, т.н. изнесен ритуал, което се допуска по реда на чл.8, ал.З от СК. Това налага разходи за администрацията, ангажирането на допълнителен ресурс, свързан с транспортни разходи, осигуряване на униформено облекло, обучение на длъжностните лица по гражданското състояние, работа в извънработно време и в почивни дни."  посочват вносителите Христина Секлемова и Красимир Калудов в мотивите на докладната записка.

Поради тази причина вносителите предлагат три вида цени на услугата - в работно време, след работното време, в почивни и празнични дни и когато услугата се извършва на територията на ТК „Остров Света Анастасия“. Цените са свързани с разходите, които се извършват за предоставяне на предлаганите услуги.

Коментари

Още от последните новини