10 са кандидатите за изграждане на Северния обход на Бургас

10 са кандидатите за изграждане на Северния обход на Бургас - E-Burgas.com

Индикативната стойност на проекта е 52 910 000 лв. без ДДС

10 са отворените оферти в обществената поръчка за определяне на изпълнител при строителството на северния обходен път на град Бургас, с дължина 4,7 км. Индикативната стойност на проекта е 52 910 000 лв. без ДДС, а средствата са от републиканския бюджет.

Отворените оферти са на:
• ДЗЗД „МЕНИДЖМЪНТ ПЪТИЩА", в което са: „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД, „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД и „ЕВНЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД;
• „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ" АД;
• „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД;
• „ПЪТСТРОЙ - 92" АД
• „Пътстрой Бургас" ЕООД;
• „ДЖИ ПИ ГРУП" АД;
• ОБЕДИНЕНИЕ „ОБХОД БУРГАС" с участници: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД и „СТРОЙ ИНВЕСТ ГРУП 2" ЕООД;
• Консорциум „Бургас Обход Щрабаг НС" ДЗЗД, в което участват: „ЩРАБАГ" ЕАД и „НОВАКО СТРОЙ" ЕООД;
• „АБ" АД;
• „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА" АД

С изграждането на обхода транзитният трафик, идващ от Варна по път І-9 и продължаващ на юг по път І-6 София - Бургас и автомагистрала „Тракия",, ще се изнесе извън центъра на града. По този начин ще се повиши безопасността на движение за пътуващите от Западна и Северна България като се избягва влизането в областния град.

Трасето на обходния път ще започва при 230-ти км на път I-9 Сарафово - Бургас, непосредствено след Атанасовското езеро и в близост до настоящото кръстовище, ще преминава на запад заобикаляйки езерото, а след това ще се насочва към път I-6 Ветрен - Бургас и ще завършва при 493-ти км на първокласния път при селскостопанския надлез. Отсечката ще бъде с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока и банкети, както и локални платна. Връзката на новото трасе със съществуващата пътна мрежа ще се осъществява чрез 4 пътни възела.
Срокът за изпълнение на строителните работи е 18 месеца.

Коментари

Още от последните новини