Златко Димитров обясни защо е против заличаването на „Слънчев бряг” АД

Златко Димитров обясни защо е против заличаването на „Слънчев бряг” АД - E-Burgas.com

Против заличаването на  „Слънчев бряг“ АД се обяви изпълнителният директор на дружеството и общински съветник от ГЕРБ Златко Димитров. В момента това се обсъжда на извънредна сесия на Общински съвет - Несебър, където се разглежда предложението на Венелин Ташев относно „Упълномощаване на Кмета на Община Несебър да стартира преговори с правителството за придобиване собствеността върху инфраструктурата на к.к. „Слънчев бряг".

Публикуваме аргументите на Златко Димитров без редакторска намеса:

1.    Слънчев бряг е комплекс от макроикономическо и национално значение. Развитието на туризма е държавна политика. „Слънчев бряг“ АД като публично дружество прилага Закона за публичните предприятия (ЗПП). Държавната политика по отношение на публичните предприятия се определя и осъществява от Министерския съвет. Освен общите закони, действащи за всяка едно търговско дружество в Република България, „Слънчев бряг“ АД спазва и прилага и 10 (десет) специализирани закона и множество подзаконови нормативни актове, които доразвиват специализираната законова уредба. Във всички тях е транспонирано и европейското законодателство. В изпълнение на тази нормативна уредба на всяко тримесечие изпращаме отчети по изпълнението и информация до Министерство на туризма, Министерство на финансите, Комисия за финансов надзор и други институции. С горното искам да Ви кажа всъщност, че дружеството не е обикновен оператор на улици и алеи, както често се опитва да бъде представено в общественото пространство, а предприятие, прилагащо държавни политики.
Обръщам внимание, че само при наличие на държавна собственост върху акциите на дружеството „Слънчев бряг“ АД, ще се гарантира това високо ниво на регулацията върху дейността на предприятието и ръководните му органи. 

2.    За какво се упълномощава кметът на Община Несебър и комисия да преговоря с правителството? В Докладна записка с Вх. № 520/02.09.2020 г. пише „за придобиване на собствеността върху инфраструктурата“. Това какво означава: безвъзмездно придобиване, възмездно придобиване, придобиване на акции или нещо друго? За какво предложение към държавата се гласува този мандат? Какъв ще е срокът на действие? В Докладна записка с Вх. № 520/02.09.2020 г. пише, цитирам „въпросът изисква бързина“. Пише още, че ще се преговаря с цитирам „Министъра на икономиката и Министерски съвет“. От 2014 г. с решение на Народното събрание е създадено Министерство на туризма, което всъщност e мажоритарен собственик на 75% от капитала на „Слънчев бряг“ АД. 

3.    Активите на дружеството включват земя, сгради, алеи, тротоари, водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, техника и апаратура на стойност стотици милиони левове. „Слънчев бряг“ АД има статут на публично дружество и неговите акции се търгуват на Българската фондова борса. Акционерите на дружеството са общо 4 246, от които 26 юридически лица с общ брой притежавани акции 1 808 194 и 4 220 физически лица с общ брой притежавани акции 149 614.

4.    „Слънчев бряг“ АД легитимира собствеността си върху инфраструктурата в зона Изток на Слънчев бряг с Акт за държавна собственост № 2600/1995 г. Към 30.08.2020 г. остатъкът на площта е 644 640 кв. м., което съставлява останалата след сключените основно през периода 2002 г. – 2009 г., сделки за продажби на прилежащи терени към приватизирани обекти. Дружеството е декларирало тази земя в отдел Местни Данъци и такси – Несебър и съответно заплаща за същата на Община Несебър данък недвижими имоти и такса битови отпадъци. Средно годишно данъците, които се дължат към Община Несебър, са на стойност над 100 000 лв. 

5.    Припомням, че след 2001 г. започва процес на продажба на земята на собствениците на сградите като прилежащи терени към приватизираните от тях сгради. Още при сключването на договорите за закупуване на сградите през 90-те години, новите собственици са били наясно, че придобиват само сгради и че допълнително ще уреждат отношенията си със „Слънчев бряг“ АД за земята и изобщо за ползването на техническата и транспортната инфраструктура, необходима за обслужване на закупените сгради, както и за контролните режими, които са въведени на територията. Всички купувачи по приватизационните сделки, са били наясно и съгласни с всички регламенти и такси за предоставянето на права за достъп и ползване на инфраструктурата. Именно за това цената на приватизираните обекти е била съобразена с тези бъдещи условия, т.е. с не особено висока стойност, поради което към днешна дата всякакви възражения от страна на собствениците на обекти в комплекса - зона Изток и искания за напълно безвъзмездно ползване на инфраструктурата са несъстоятелни. Факт е, че след 2010 г. собствениците на обекти в к.к. Слънчев бряг не сключват нови ежегодни споразумения и не заплащат инфраструктурни такси, а същевременно за търговската си дейност ползват наличната инфраструктура и извличат търговски печалби. 

6.    При евентуално прехвърляне правата на държавата върху 75% от капитала на дружеството в полза на Община Несебър, държавата ще бъде лишена от правомощия, както и ще съществуват потенциални рискове:
o    Ново застрояване, което вече е нежелателно;
o    Разпоредителни сделки с транспортната инфраструктура или с ВиК инфраструктурата;
o    Регламентации, които ще са изцяло в частен интерес;
o    Промени в устава или в капитала, които могат да накърнят интересите на останалите  4 245 юридически или физически лица; 
o    В условията на криза, каквато е сегашната от разпространението на COVID-19, няма гаранции как общината ще предприеме адекватни мерки за туризма и за търговските субекти, упражняващи дейност на територията на комплекса. Обществено е известно, че тази година, за преодоляване негативните последици от кризата, „Слънчев бряг“ АД подобно на държавните мерки, въведе по-ниски цени на предоставяните права и услуги и намали наемите на всички отдадени обекти. Резонен е въпросът, ако дружеството не се влияе от държавната политика, дали ще има гаранция за подобни мерки в подкрепа на туристическия бранш?    

7.    Правен ли е анализ как ще се отрази това „придобиване“, „прехвърляне“ или „взимане“, както го наричате, на данъците, които плащат жителите на Община Несебър и дали ще има увеличение, за да се осигури допълнителна сума за инвестиции от бюджета на Общината? Въпреки че според нашите юристи дори и това да се случи, при смяна на собственика на 75% от капитала, няма как да доведе автоматично до възможността с бюджетни средства на общината да се финансират дейности на дружеството в Слънчев бряг. Акционерното дружество е самостоятелен търговски субект и съответно транспортната инфраструктура няма да придобие статут на публична общинска собственост. А общината не може да изразходва бюджетни средства за дружествено имущество.

Считам, че пътят за разрешаването на проблемите по инвестиране в инфраструктурата на националните курорти, в т.ч. и за к.к.Слънчев бряг, е чрез приемането на наредбата за националните курорти. В нормативна регулация на правния статут и управлението на националните курорти, могат да се дефинират много ясно отговорностите и ангажиментите на държавата, местната власт и стопаните на националните курорти, както и на потребителите на туристически продукти. Евентуално в нормативния акт може да се предвиди регламентация на отношенията между собственици и ползватели на инфраструктурата и така по-ефективно ще може да се претендира изпълнението на задълженията по тези регламенти или общи условия, включително и ще направи възможно уреждането на финасовите отношения между участниците. 

Обзор иска да се отцепи от модела на управление и финансиране на Община Несебър, а Вие искате държавата и акционерите да се доверят и може би да подарят „Слънчев бряг“ АД на този модел. 

 

Свързани статии
Въоръженият обирджия от Слънчев бряг ще лежи в ареста, чакат го и други производства Задържаха мъжа ограбил с пистолет жена в Слънчев бряг Арменец с ''Лексус'' опита да подкупи полицаи с 20 лв. в Слънчев бряг Слънчев бряг открива сезона с нова настилка и чадъри от 4,50 лв. Плажовете в Слънчев бряг готови за летовници Ексдепутат от Бургас: Слънчев бряг е сигурна дестинация Слаб старт на сезона в Слънчев бряг и Несебър, празни ресторарнти и затворени магазини Започва ваксинация на служителите в Слънчев бряг В Несебър предвиждат отстъпки за хотелиерите в Слънчев бряг Търсен в цяла Европа мъж бе задържан в Слънчев бряг
Тагове
Златко Димитров Слънчев бряг Венелин Ташев
Коментари

Още от последните новини