Всяко четвърто жилище в област Бургас е без електричество и канализация

Всяко четвърто жилище в област Бургас е без електричество и канализация  - E-Burgas.com

Едноетажна, тухлена къща на село е най-масовият тип жилищна сграда в областта

От всички 289.7 хил. жилища в област Бургас 73.7% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 22.6%, електрифицираните само с водопровод - 2.4%, а само електрифицирани - 1.2%.

Това показват данните на НСИ за 2018 година. 

Към 31 декември миналата година жилищният фонд в област Бургас се състои от 103.8 хил. жилищни сгради, като спрямо 2017 г. броят им се увеличава с 201. В градовете се намират 48.0 хил. жилищни сгради, а в селата - 55.8 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 5.0% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с гредоред - 47.8 хил. или 46.0% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча - 40.6 хил. или 39.1%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 7.7%, а панелните - 1.3%. В градовете преобладават тухлените сгради с бетонна плоча - 52.3%, а 58.4% от тухлените с гредоред са в селата на областта.

Към 31 декември 2018 г. в област Бургас преобладават едноетажните жилищни сгради - 52.6 хил. или 50.6% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 36.5 хил. (35.2%), триетажните са 8.6 хил., а жилищните сгради на четири и повече етажа са 6.1 хиляди.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 - 1960 г. – 22.2%, а най-нисък на тези, построени до 1918 г. - 1.3%
 

Коментари

Още от последните новини

Спорт
Всяко четвърто жилище в област Бургас е без електричество и канализация  - E-Burgas.com

Регата 24 Май