Велоалеята от Бургас до "Пода" ще бъде продължена към Крайморие

Велоалеята от Бургас до

Общински съвет Бургас - ще одобри Подробен устройствен план за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност „Пода“ до квартал Крайморие. Докладната записка е внесена от кмета Димитър Николов и ще бъде гласувана на следващото заседание на Общински съвет - Бургас. 

Към момента са изградени 4 километра от нея - от Бургас до орнитоложкия център "Пода". Когато се изпълни това продължение, Бургас ще има велосипеден маршрут, свързващ двата му красиви квартала "Сарафово" и "Крайморие". Кметът Димитър Николов не се е отказал да работи в сътрудничество с кметовете на съседните общини Созопол и Поморие за изграждане на велоалеи между трите града.

Поради гореописаните обстоятелства е необходимо в кратък срок да бъде изградена свързваща велосипедна алея, която безопасно и бързо да отведе велосипедния трафик към Крайморие. За реализация на инвестиционното намерение на Община Бургас  е нужно да се изгради отсечка от ПЗЦ „Пода“ до съществуваща улица в кв. Крайморие при о.т.96 – о.т.97 - разклон на отбивка към кв. Крайморие и стар път Бургас – Созопол, попадащ в границите на уличната регулация на квартала и в непосредствена близост до УПИ за озеленяване и инженерна инфраструктура, като продължение на велосипедната алеята достигаща до ПЗЦ „Пода“ 

Коментари

Още от последните новини