Тонове вредни емисии бяха спестени на Бургас с няколко екопроекта

Тонове вредни емисии бяха спестени на Бургас с няколко екопроекта - E-Burgas.com

Реализираните от Община Бургас проекти с екологична насоченост намаляват с тонове вредните емисии в атмосферния въздух. Изчисленията на годишна база показват, че спестените емисии въглероден оксид са 204 тона, с 37 тона по-малко са фините прахови частици, а количествата азотни оксиди намаляват с 38 тона.

При изпълнението на двата проекта за замяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с алтернативни екологични отоплителни устройства на пелети, природен газ и климатици се изчислява намаляване на емисиите от фини прахови частици с 36 тона годишно, а емисиите въглероден оксид са със 192,3 тона годишно по-малко.

Всяко едно домакинство, което преустанови използването на старата си печка на дърва или въглища и я замени с ново екологосъобразно отоплително устройство, дава своя принос за намаляване замърсяването на въздуха в Бургас с над 50 пъти по-малко прахови частици.

В рамките на проекта, който се финансира чрез Програма ЛАЙФ на ЕС, по пилотната фаза са подменени 74 бр. уреди, а по основната фаза – други 717. Това прави общо 20,04 тона по- малко фини прахови частици само за година и със 106,2 тона годишно по-малко въглероден оксид.

По проекта, финансиран чрез Оперативна програма „Околна среда“, на мястото на старите замърсяващи отоплителни печки се монтират 694 екологични, с което се спестяват 16,24 тона фини прахови частици годишно, а количествата въглероден оксид намаляват с 86,1 тона годишно.

Значително подобряване на показателите на въздуха се постига и с подмяната на дизеловите автобуси с електрически, които са практически с нулеви вредни емисии. По проекта за намаляване замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт и доставката на 56 нови електрически автобуса за обществен превоз на пътници, ще се отделят 1 051 кг. годишно по- малко ФПЧ10, 11,7 тона по-малко въглероден оксид и 38 тона годишно по-малко азотни оксиди.

 

Ето и сухите цифри, изведени за 2022 г.:

За 56 бр. електроавтобуси:

Спестени емисии СО – 11 734 кг/год. (11,7 т/год.)

Спестени емисии NOx – 37 953 кг/год. (38 т/год.)

Спестени емисии ФПЧ10 – 1 051 кг/год. (1,1 т/год.)

 

Печки за битово отопление:

Проект Лайф

Пилотна фаза – 74 бр. уреди

Първи прием по Основна фаза – 717 бр. уреди

 

Спестени емисии СО – 106,2 т/год.

Спестени емисии ФПЧ10- 20,4 т./год.

 

Проект – ОПОС

694 бр. уреди

Спестени емисии СО – 86,1 т/год.

Спестени емисии ФПЧ10- 16,24 т./год.

 

Сумарно:

Спестени емисии СО – 86,1 т/год.+ 106,2 т/год.+ 11,7 т/год. = 204 т/год.

Спестени емисии NOx – 38 т/год.

Спестени емисии ФПЧ10 - 16,24 т./год.+ 20,04 т./год.+ 1,1 т/год. = 37,4 т/год.

Свързани статии
Специалист: Животните отказват да се хранят с дни заради пиратките по Нова година БАН проверява има ли микропластмаса в мидите и рапаните от Черно море Как да си направим екологична коледна украса Нови по-строги правила за чистотата на атмосферния въздух предлага Европейската комисия Климатичните промени и неравенствата Водните ресурси в борбата с климатичните промени Божана Славкова: Младите хора у нас следват мотото „Правя това, което ми кажат да направя“, но това не води до никъде Престъпления срещу климата – политици, граждани, правосъдие Само електрически автомобили в ЕС след 2035 г. - постижима или непостижима цел? „Застъпници за природата“
Тагове
екология
Коментари

Още от последните новини