Провеждат ежегодната февруарска среща по туризъм в Бургас

Провеждат ежегодната февруарска среща по туризъм в Бургас - E-Burgas.com
Всяка година в началото на месец Февруари Областният управител Константин Гребенаров свиква заседание, по време на което представители на всички отговорни институции, неправителствени и браншови организации, както и кметовете на черноморските общини в областта правят отчет за  изминалия туристически сезон и набелязват конкретни действия и задачи за предстоящия. Практиката показва, че тези срещи са изключително полезни и резултатни, тъй като са довели до намаляване броя на жалбите и сигналите от страна на граждани за проблеми и нередности по време на сезона,  подобрила се е и комуникацията и координацията между отделните структури, свързани с туризма. Целта на тазгодишната среща е всички заинтересовани по темата страни да бъдат предварително запознати с нормативните промени, касаещи отрасъла. В дневния ред на заседанието е залежено представяне Проекта на Закона за туризма, обсъждане на промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, както и тези свързани с визовия режим. Участие в нея са потвърдили заместник министърът на  икономиката, енергетиката и туризма – Иво Маринов, директорът на дирекция „Концесии”  в Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Милен Топалов, както и началникът на отдел „Национален визов център” – Божидара Сърчаджиева.
Коментари

Още от последните новини