Продължава премахването на стари таратайки пред блоковете в Бургас

Продължава премахването на стари таратайки пред блоковете в Бургас - E-Burgas.com

От 2008 г. до днес броят на премахнатите от бургаските улици и паркинги неизползваеми автомобили е близо 4000

Освен че ежегодно изгражда нови паркинги, Община Бургас упорито и последователно работи за разчистване на града от неизползваеми автомобили, информират от администрацията. Тя стартира тази дейност през 2008 г. и оттогава не е спирала. Отстранените до днес автомобили са 3773 - доброволно или със заповеди за принудително преместване (разкомплектовани).

За настоящата 2020-а година статистиката е следната, като от общината уточняват, че някои от процедурите са стартирали през миналата:

- 174 бр. проверки;

- 418 бр. съставени констативни протоколи и стартирани процедури за ИУМПС;

- 66 бр. издадени Заповеди за принудително преместване на ИУМПС;

- 244 бр. освободили заемания терен доброволно и със заповеди за принудително преместване (разкомплектовани).

Екоинспекторите от общинския отдел "Опазване на околната среда" осъществяват ежедневна контролна дейност за нерегламентирано замърсяване с отпадъци, включително и излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ - отпадък по смисъла на §1, т. 1б от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства, а именно автомобили, които нямат заверен стикер за преминал годишен технически преглед повече от две години. Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предадат на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС.

За да бъде един автомобил класифициран като ИУМПС, той трябва да отговаря на поне едно от следните условия:

- Да бъде със стари регистрационни номера;

- Да са минали поне две години от датата, на която е следвало да бъде извършен задължителен годишен технически преглед.

В отговор на получените в Община Бургас сигнали за изоставени автомобили, екоинспекторите извършват проверка на място и маркират със стикер тези, отговарящи на споменатите критерии. Съгласно изискванията на Наредбата по управление на отпадъците и Наредбата за излезлите от употреба МПС, на техните собственици се дава 14-дневен срок за доброволното им преместване на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване. След изтичане на този срок се извършват съответните контролни проверки. Ако автомобилите не са преместени, следва съставяне на акт за установяване на административно нарушение и издаване на заповеди за принудителното им преместване.

За съжаление, законовите срокове са относително дълги и в най-оптимистичния вариант реално принудително преместване може да се осъществи до месец след влизане в сила на Заповедта за принудително преместване или около 6 месеца от стартиране на процедурата.

При констатирани изоставени автомобили можете да сигнализирате на "Денонощен дежурен телефон на Община Бургас" - 056/84 15 60 (907 218) или на горещия телефон в дирекция "Околна среда" - 056/82 66 59, както и на e-mail: [email protected]

Свързани статии
Несебър получи финансиране от 1 млн. лв. за инфраструктура и спорт Функционират ли достатъчно ефективно паркоместата за инвалиди в Бургас? Ето жалбата на Иван Димитров Общината не се отказва от идеята за етажните паркинги, търсят се нови локации
Тагове
стари автомобили паркоместа паркинги
Коментари

Още от последните новини