Областна администрация Бургас с нов спечелен проект

Областна администрация Бургас с нов спечелен проект - E-Burgas.com
Областна администрация Бургас спечели финансиране на стойност 149 960 евро за проект „Погледни в бъдещето, запази наследството”. Проектът се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Туриция и е вторият, който бургаската администрация ще реализира съвместно с област Къркларели. За седем сгради- паметници на културата, на територията на бургаски регион, ще бъдат разработени архитектурни проекти за реставрация. Инвестиционни проекти  ще бъдат изготвени за пет къщи в Яйла махала, Къркларели.  Остналите дейности включват изработка на общ уеб сайт, съдържащ основна информация за проектните дейности, издаване  на албум „Спомени от миналото, богатство за бъдещето”, както и провеждане на работен семинар за  институции- областни администрации, общини, музеи, с цел набелязване на общи идеи за опазване околната среда, природното, историческото и културното наследство. Новината за спечеления проект съобщи заместник областният управител Атанас Терзиев, който взе участие в заседание на Съвместния комитет за наблюдение /СКН/ по Програмата, провело се в град Инеада, Турция. Терзиев е член на комитета, притежаващ съвещателен глас, но без право да го упражнява относно проекти на институцията, която представлява. Едно от основните задължения на комитета по наблюдение е да разглежда, оценява и одобрява проектите за финансиране по Програмата. Общо одобрените за финансиране проекти са 45 на стойност 13.1 млн евро, от тях 20 са с участието на организации от бургаски регион. „ За нас е голям успех в рамките на една година да спечелим реално втори проект,тъй като за разлика от общините ние не можем да участваме със собствено финансиране, което ограничава възможностите за кандидатстване по европейски програми. Проектът е малка стъпка към подобряване лошото състояние на сградите държавна собственост. След изготвяне на архитектурните проекти ще имаме възможност да търсим финансиране и за цялостната им реконструкция.”- каза Терзиев.  
Коментари

Още от последните новини