Нова лодкостоянка може да бъде изградена край велоалеята към Сарафово

Нова лодкостоянка може да бъде изградена край велоалеята към Сарафово - E-Burgas.com

Очаква се проектът да мине през обществено обсъждане, което ще се проведе онлайн другата седмица

Община Бургас планира да изгради още една защитена лодкостоянка, която ще се намира в близост до м. "Ъгъла" край велоалеята до Сарафово.

Кметът Димитър Николов е входирал в Общински съвет - Бургас докладна записка, според която ще бъде променен УПИ на землището, за да може община Бургас да кандидатства в максимално кратък срок по мярка „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“ . 

Община Бургас е определила зона, с работно заглавие „умен крайградски остров“, в която се предвижда изграждане на защитена лодкостоянка, която да предоставя възможност за полифункционално ползване, а именно – с основна функция за сезонно укритие на малки рибарски лодки.

В описанието е написано, че проектът ще има и екологична функция, тъй като ще играе ролята на защитно брегоукрепително съоръжение, осигуряващо подобряване на състоянието на морската ивица в района на преливниците на солниците на Бургас към Черно море. Също така ще има рекреативно-развлекателна. Съоръжението ще бъде така конструирано, че да осигурява амфитеатрална гледка към зона за култура, и наблюдение на морските пространства, както и да е в непосредставена близост до зона, осигуряваща споделена вело и електромобилност, 

Целият ансамбъл от съоръжения, интерактиивни устройства и дигитална среда, следва да се възприеме като единна зона за интегрирани иновативни решения.

За целта в границите на УПИ I и УПИ II ще се обособи нова улица на м. „Ъгъла“ и зона „Изток“, и край – новообособените имоти за защитена лодкостоянка.

Очаква се проектът да мине през обществено обсъждане, което ще се проведе онлайн другата седмица.

Коментари

Още от последните новини