Денчо Стоянов: Съдебната власт се самоизолира

Денчо Стоянов: Съдебната власт се самоизолира - E-Burgas.com
[caption id="attachment_25698" align="alignleft" width="300" caption="Денчо Стоянов, съдия от Окръжен съд - Бургас, кандидат за ВСС"][/caption] „Съдебната власт се е самоизолирала и няма връзка с обществеността”. Този аргумент е изтъкнал в концепцията си бургаският окръжен съдия Денчо Стоянов, който е кандидат за висшия съдебен съвет. Той е маркирал общо пет точки в доктрината си. Първият е точно нов модел за обществено представяне и диалог."Докато останалите власти поради същностната необходимост затова оформиха и експлоатират работещи системи за връзки с обществеността, съдебната власт се самоизолира от този нормален и естествен контакт", започва Стоянов. На второ място магистратът поставя спешната нужда от усъвършенстване на системата за разпределяне на делата и техния отчет. Това можело да стане според него чрез създаването на единна структура за оценка на критериите и въвеждането им след това в програмата. На трето място Стоянов отбелязва нуждата от създаване на модел за обезщетяване на магистратите, предлагайки "коефициент на натовареност". Той се формира от броя дела и сложността им. Четвъртият приоритет на Стоянов е въвеждането на ясни правила при дисциплинарните наказания, поощренията и кариерното израстване. По отношение на бюджета на съдебната власт Денчо Стоянов смята, че той трябва да бъде изготвен така, че „да не се разпиляват средства” Другият бургаски кандидат за ВСС – зам.-председателят на Апелативен съд Емилия Нашева, смята че новият ВСС на първо място трябва да осигури справедливо, прозрачно и предвидимо кариерно израстване. "Подборът и кариерата на съдиите трябва да зависят само от тяхната квалификация, почтенност, компетентност и качество на работа", пише кандидатът в концепцията си. Според нея трябва да се преработят критериите за атестиране – с основен акцент да са професионелните им заслуги и етично поведение. Нашева сочи и нуждата от създаване на методология за определяне на лимита на натовареност, съобразена с броя на делата, времето за решаването им, сложността, спецификите на съдебния район. "Изключително важно е да бъде ограничена възможността от субективизъм при изготвянето на статистическите данни за натовареност", обяснява тя. Като трети приоритет на новия ВСС Нашева посочва принципът на случаен подбор при разпределяне на делата и преписките. Той трябва да става чрез единен програмен продукт . Нашева смята, че трябва да бъдат въведени коефициенти за правна и фактическа сложност, които да се определят при разпределението на делата. По въпроса за финансовата политика на новия ВСС Нашева се обявява за въвеждането на такса "съдебни сгради", като процент от събираните държавни такси. Тя залага и на двустранния контакт на всеки магистрат с ВСС. Що се касае до дисциплинарната практика тя изказва виждането си, че са нужни мерки за уеднаквяването й, чрез установяване на еднакви критерии. Според нея преди гласуването на дисциплинарните наказания, трябва да се дава възможност на магистрата да бъде изслушан от съвета и при неговото изрично съгласие, да бъдат изложени мотивите за наказанието.
Коментари

Още от последните новини