Четири семейства от Бургас готови да станат приемни родители

Четири семейства от Бургас готови да станат приемни родители - E-Burgas.com
От началото на тази година четири семейства са изявили желание да станат приемни родители, но по техните документи все още се работи и предстои да бъдат оценени. Това каза за Радио „Фокус”-Бургас Елена Инджова, началник отдел „Закрила на детето” в Бургас. За миналата година. „Последните месеци хората реагират и искат да получат повече информация за приемната грижа. В момента на територията на община Бургас приемните семейства са 11 и има настанени 11 деца. Има тенденция за увеличаване на приемните семейства”, каза Инджова. Това от една страна е добре, тъй като приемните семейства са един от вариантите, за да се случи извеждането на децата от домовете. За жалост обаче от началото на годината остро се проявя друга фрапираща тенденция. „Родители от социално слаби семейства категорично се отказват от децата си. Водят ги в отдела за „Закрила на детето” и отказват да се грижат за тях и искат да ги оставят в домове, което е силно притеснително. Такова нещо през годините до сега не се е случвало”, каза Инджова. По над 1000 случая годишно работят служителите в отдел „Закрила на детето” в Бургас. За миналата 2011 година в отдела са получени 1198 сигнала. „Това са сигнали за неглижирани деца, за деца, чиито родители отказват да се грижат за тях и ги изоставят, за деца, които са застрашени от отпадане от училище, осъдени на пробация, деца с противообществени прояви или жертва на насилие, както и деца с увреждания. Броят на децата, на които са предоставени мерки за закрила в семейна среда през миналата година, са били 339, насочени за ползване на социални услуги в общността са 285, настанените деца при близки и роднини са 60, а настанените в приемни семейства 11”, каза Инджова. Социалните работници от отдел „Закрила на детето” са участвали в 605 съдебни и административни процедури през миналата година. Наблюдава се тенденция за увеличаване на подаваните сигнали в отдела за закрила на детето. Средно на един социален работник от отдела се падат годишно между 70 и 90 случая, посочи Инджова. Сигналите за децата в риск постъпват в отдела от различни места. „Тези сигнали постъпват при нас предимно от Националната телефонна линия за деца 116 111, от телефон 112, от самите деца, от родители, от директори на училища, от прокуратурата, от местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Това са институциите, които най-често ни подават сигнали. От прокуратурата сигналите са за неглижирани деца или изоставени от родители, които са заминали да работят в чужбина и за деца жертви на насилие”, каза Инджова
Коментари

Още от последните новини