Черпим австройски опип при опазването на ПП „Странджа“

Черпим австройски опип при опазването на ПП „Странджа“ - E-Burgas.com
Екип от Дирекцията на Природен парк „Странджа” обмени  опит с еколозите от Парк Дунав  - Ауен в Австрия. Тези посещения са свързани с регулярните срещи на партньорите по международния проект Be Natur, който работи за по-добро управление и прилагане на мерките за защита в  зоните от мрежата Натура 2000”, както и  за дългосрочното опазване на богатото биологично разнообразие на Странджа планина, включително прилежащите  10% от българското Черноморското крайбрежие. „Националният парк Дунав-Ауен има уникална съдба. Той е един изстрадан парк, защото е обявен за защитена местност в земи, които са близо до големи населени места и са били подложени на атаките на инвеститорите през годините, без да се мисли  дългосрочно за опазване на природата”, обясни Иван Камбуров- ръководител на проекта Be Natur. Експертът "Научна и консервационна дейност" към ДПП ”Странджа” посочи, че обществеността на Виена, студентите и интелектуалците са протестирали  - включително с лежащи протести на палатки в зимни условия - цели 12 години, за да се промени намерението на австрийското правителство за  строителството на –мега-електроцентрала, в сърцето на природната територия. Протестите за защита на горите на Дунав започват  дори преди територията да бъде обявена за национален парк. „Това е много сходно със събитията, които сега се разиграват по българо- турската граница с изграждането на  ТЕЦ или АЕЦ до Резово. Успешните Протести не могат да бъдат еднократен акт. Тази решимост трябва да се демонстрирана устойчиво във времето”, каза Иван Камбуров. Според него Дунав Ауен, както и парк Странджа, са своеобразна лаборатория за проверка колко жизнеспособно е желанието на Европа, изразено в директивата за Натура 2000, за устойчиво развитие, защото в тези защитени територии се съчетават човешката, стопанска дейност с дългосрочното опазване на околната среда. Камбуров припомни и небезизвестния случай с незаконното строителство на ваканционното селище „Златна перла” в земите на Парк Странджа. Като опит от Парк Дунав - Ауен, който може да бъде използван и в Парк Странджа, експертът посочи  работата на така наречените рейнджъри - интерпретатори, които са пряко свързани с посрещането и общуването с посетителите в защитената местност. Специалистите - интерпретаторите са заменили консервационните биолозите, които първоначално са посрещали туристите. Впечатление на българските еколози е направила и програмата за слушането рева на елените по време на сватбуването. Първоначалните планове з а турове с туристите са заменени с посещения с лодки в близост до мястото, където се събират елените. По този начин не се смущават и притеснявани животните, от една страна, и от друга туристите остават доволни, тъй като в рибарските лодки не губят усещането за досег с природната среда. Работните теренни посещения по проекта Be Natur ще продължат и през следващата година, защото този проект е насочен най-вече към окуражаване на сътрудничеството  между страните от Югоизточна Европа и споделяне на опит за опазване на околната среда в защитените зони от Натура 2000.
Коментари

Още от последните новини