Бюджет 2012 предвижда канализация и за Лозово

Бюджет 2012 предвижда канализация и за Лозово - E-Burgas.com
Изграждане на канализация с канално - помпена станция в бургаския квартал Лозово предстои да започне през тази година. Това съобщи заместник - кметът Лорис Мануелян при обсъждане на бюджет  2012 на Община Бургас с жителите на квартала. Заедно с териториалния директор Мария Михалева, общински съветници и главен експерт Неда Стайкова, той представи основните дейности предвидени през годината в Лозово. Проектът на Община Бургас за изграждане на канализацията е готов и вече е подаден в Министерството на околната среда и водите. В него е заложено строеж на канализация от смесен тип - битова и дъждовна и канално помпена станция. Това заедно с някои допълнителни дребномащабни инфраструктурни ремонти, които също щ ебъдат извършени тази година, ще помогнат за предотвратяване наводненията в квартала. Жителите на Лозово изразиха благодарност за новите придобивки в квартала, последната от които е откритото преди два месеца спортно игрище с изкуствена трева от ново поколение. Те споделиха, че благодарение на монтираното осветление, площадката винаги е пълна с деца и се ползва до късно вечерта. Зам.-кметът Лорис Мануелян запозна присъстващите с новия проект на Община Бургас за компостиране на растителните отпадъци. Компостирането е най-екологичният и естествен начин на природата да преработва и рециклира органичните си отпадъци. Посредством компостер и биоактиватор растителните отпадъци се разграждат бързо и лесно във висококачествен и екологично чист хумус, който лозовци могат да използват отново за обогатяване на земята и по-добра реколта. Другите дейности, които се предвиждат за Лозово са свързани с поддръжка на улици и тротоари, и осигуряване на средства за довършване строежа на църквата. Нови отводнителни шахти по ул. "Иглика", които да поемат водите от нивите, ученически автобус, учредяване на местен пенсионерски клуб, ремонт на улиците и банкомат в квартала, поискаха жителите на Лозово. Цялостен ремонт на улиците в квартала ще бъде извършен едва след полагане на канализацията, поясни още зам.-кметът Лорис Мануелян. Останалите предложения също ще бъдат взети под внимание преди разглеждане и гласуване на проектобюджета от местния парламент следващият вторник.
Коментари

Още от последните новини