БМФ Порт Бургас защити с ISO/IEC 27001 информационните си системи

БМФ Порт Бургас защити с ISO/IEC 27001 информационните си системи - E-Burgas.com

През октомври 2020 г., за да осигури надеждна защита на информационните си ресурси „БМФ Порт Бургас”  ЕАД придоби сертификат за система за управление на сигурността съгласно изискванията на ISO/IEC 27001. Нарастващата дигитализация в морския бизнес превърна киберсигурността в актуален проблем за пристанищните оператори. Концесионерът на терминалите „Бургас Изток 2” и „Бургас Запад” е първият български пристанищен оператор, който въведе  Система за управление на сигурността на информацията, информират от пресцентъра на Порта.

Освен защита на информационните системи от неоторизиран достъп – съответно на търговски тайни и ноу-хау технологии, чрез Системата „БМФ Порт Бургас”  гарантира на своите клиенти спазването на законовите изисквания за защита на личните данни по европейския регламент GDPR.Тя позволява прилагането на ефикасни методи за управление на риска – всички данни са защитени на най-високо професионално и технологично ниво.

ISO/IEC 27001 е международно признат стандарт за управление на информационната сигурност, а внедряването му в „БМФ Порт Бургас” е доказателство, че дружеството прилага най-добрите международни бизнес практики.

Одитът по сертифицирането е проведен от Bureau Veritas Certification. Работата по разработване и внедряване на системата е започнала през март тази година. Извършен е анализ на риска за информацията, оценени са различни потенциални заплахи – неправомерен достъп, теч на информация, отказ на информационните системи и др. Проведени са множество обучения на персонала при стриктно спазване на всички мерки, въведени заради  епидимичната ситуация. За техническото обезпечаване на процеса е извършена подмяна на мрежовото оборудване, закупен е софтуер, обезпечаващ надеждна защита.

По време на провеждане на сертификационния одит е осъществен и ежегодният надзорен одит на Интегрираната система за управление на качество, опазване на околната среда и безопасност и здраве при работа, съгласно стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Проследени са работните процеси във всички звена на дружеството. Високата степен на ангажираност на ръководството и персонала към системата е основен приоритет в работата на екипа по прилагане на стандартите, е заключението на одиторите, които дават висока оценка на ефективността, с която се изпълняват процесите.

Ръководството на „БМФ Порт Бургас” е стартирало и процедура по разработване и внедряване на система за управление на енергията съгласно стандарт  ISO 50001. С внедряването на системата ще бъде постигнато по ефикасно използване на енергията, намаляване на вредното въздействие върху околната среда и емисии парникови и други газове, по-голяма осведоменост за енергийната ефективност и контрол при управление на ресурсите.  Сертифицирането по  стандарт  ISO 50001 е планирано за 2021 г.

„БМФ Порт Бургас” е единственият български пристанищен оператор, сертифициран едновременно по стандарти  ISO 9001   ISO14001   ISO45001 и   ISO/IEC 27001.

 

Свързани статии
Тагове
стандарт ISO/IEC 27001 БМФ
Коментари

Още от последните новини