Всеки четвърти в област Бургас е под линията на бедност с доход по-малък от 507.67 лв.

Всеки четвърти в област Бургас е под линията на бедност с доход по-малък от 507.67 лв. - E-Burgas.com

По данни от изследването, през 2021 г., в област Бургас линията на бедност е 507.67 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 25.2% от населението на областта. 

Данните обаче са преди сериозната инфлация през настоящата година. 

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност както за областта така и за страната се увеличава с 11.8%, а относителният дял на бедното население в областта намалява с 3.8 процентни пункта. В област Бургас относителният дял на бедност при мъжете е 23.5%, а при жените - 26.8%. Разликата в равнището на бедност между двата пола е 3.3 процентни пункта при 3.6 процентни пункта за страната (мъже - 20.3% и жени - 23.9%). В сравнение с 2020 г. в област Бургас делът на бедните както при мъжете така и при жените намалява с 3.8 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2021 г. в област Бургас показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 25.2% до 34.2%, или с 9.0 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 48.3%, или с 23.1 процентни пункта.

През 2021 г. най-висок размер на линия на бедност има област София (столица) - 733 лв., с равнище на бедност 22.5%, а с най-нисък размер на линията на бедност са областите Видин - 343 лв. и Монтана - 355 лв. с равнище на бедност - съответно 23.0 и 29.4%. През 2021 г. област Бургас се нарежда на 7-мо място в страната по размер на линия на бедност - 508 лв след област Стара Загора (514 лв.) и преди област Варна ( 506 лева). През 2020 г. областта е била също на 7-мо с 454 лева.

Коментари

Още от последните новини