ВАП иска проверка на качеството на храните в училищата и детските градини

ВАП иска проверка на качеството на храните в училищата и детските градини - E-Burgas.com

ВАП възложи проверка за спазването на изискванията за качество и безопасност на храните, предлагани от кухни в училища и детски градини на БАБХ. Проверката следва да установи спазват ли се ли се изискванията, посочени в Закона за храните предаде "Нова".

Необходимо е получените резултати да се синтезират в обобщен доклад, в който да бъдат отразени направените констатации, разкритите случаи на неспазване на приложимите правила, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях и за санкциониране на виновните лица, вкл. постановени административни актове, съставени актове за установяване на административни нарушения, издадени наказателни постановления и заповеди за налагане на принудителни административни мерки. Докладът следва да бъде предоставен на ВАП в определения срок.

Междувременно продължават проверките на БАБХ, възложени от ВАП от началото на епидемиологичната обстановка в страната, с цел предотвратяване и недопускане на нарушения при предлагането на храни на пазара, а при констатирани такива – предприемане на действия от компетентност на контролните органи и санкциониране на нарушителите.

Коментари

Още от последните новини