В Бургас дискутираха интегрираните планове за градско развитие и възстановяване

В Бургас дискутираха интегрираните планове за градско развитие и възстановяване - E-Burgas.com
Областен информационен център - Бургас съвместно с Община Бургас проведе тематична конференция относно "Изготвяне на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за период 2012 - 2020 г. в контекста на приложимите секторни политики от регионално значение". На срещата присъстваха Лиляна Павлова - министър на регионалното развитие и благоустройството, Зорница Русинова - зам.-министър на труда и социалната политика, представители на Управляващите органи на Оперативна програма "Регионално развитие", Оперативна програма "Околна среда", Оперативна програма "Човешки ресурси", кметът на Бургас Димитър Николов, експерти от различни министерства, националния институт по териториално развитие, кметове и представители на общинска администрация Бургас. "Независимо, че в момента 36 градове от страната разработват интегрирани планове за градско развитие, искаме да разширим списъка, но въпреки това няма да можем да включим всички. Затова трябва интегрираните планове, които подготвяте да са максимално добре подготвени. Това каза по време на срещата министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. По време на дискусията бяха обсъдени резултатите от оценка на внесените по Оперативна програма "Регионално развитие" документи, свързани с определянето на зони за въздействие към интегрираните планове за градско развитие и възстановяване, както и методическите насоки за разработване и прилагане на плановете. Дискутираха се още и възможностите за интегриран подход, чрез който ще се финансират съвкупност от инфраструктурни проекти и меки мерки. Идентифицирането на обекти държавна собственост в рамките на интегрираните планове за градско развитие и възстановяване и тяхното финансиране също бяха приоритетни в дискусията. Разработената Национална концепция за пространствено развитие беше представена като основния документ, който дава визия за развитие на страната до 2025 г. Независимо, че в момента 36 градове разработват интегрирани планове, необходимостта от намирането на балансиран подход за цялостно развитие, който да дава условия за разтеж, съшо беше фокус на срещата. Областен информационен Център - Бургас е създаден по проект № BG161РО002-3.3.02-00018-С0001 "Създаване и функциониране на Областен информационен център - Бургас" и е част от мрежата от 27-те Областни информационни центрове. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, изпълнявана от Община Бургас в партньорство с Областна администрация - Бургас.
Коментари

Още от последните новини