Според статистиката: И в Бургаско се топим и застаряваме

Според статистиката: И в Бургаско се топим и застаряваме - E-Burgas.com

Към 31 декември 2020 г. населението на област Бургас е 409 750 души, което представлява 5.9% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2019 г. населението на областта се увеличава с 485 души или с 0.1%, информират в редовния си бюлетин от НСИ.

Мъжете в област Бургас са 197 692 (48.2%), а жените - 212 058 (51.8%), или на 1 000 мъже се падат 1 073 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите от 0 до 29 и от 35 до 54 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Разпределението на населението между градовете и селата е резултат от неговото естествено и механично движение. В края на 2020 г. в градовете живеят 311 247 души, или 76.0% от населението на областта, а в селата - 98 503 души, или 24.0%. В градовете жените са 162 854, или с 9.7% повече от мъжете, докато в селата мъжете са повече от жените - с 0.2%.

Към края на 2020 г. населените места в област Бургас са 250, от които 20 градове и 230 села, разпределени в 13 общини, съгласно административно-териториалното устройство на страната. Малко над половината (50.1%) от населението на областта живее в най-голямата община Бургас, а в най-малката - община Малко Търново, живеят само 0.8% от населението на областта. Към края на годината в област Бургас има 61 населени места с население под 100 души и 2 населени места без население.

Най-големият град в областта е областният център гр. Бургас, който е с население 198 593 души, а най-малък е гр. Китен - 982 души. Най-голямото село в област Бургас е Равда (община Несебър) с население 3 105, а най-малко е с. Тракийци (община Средец) - 2 души.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2020 г. лицата на 65 и повече навършени години са 82 874, или 20.2% от населението на областта. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23.3%, а на мъжете - 17.0%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2020 г. децата до 15 години са 63 560, или 15.5% от общия брой на населението в областта, като спрямо 2019 г. този дял намалява с 0.1 процентни пункта.

Към 31.12.2020 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 55.6% при 56.7% за страната, или на всяко лице в зависимите възрасти се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2019 г. този коефициент е бил 55.1%.

Това съотношение е по-благоприятно в градовете - 54.5%, отколкото в селата - 59.3%.

Остаряването на населението в областта води до повишаване на неговата средна възраст - 43.1 години, която е под средната за страната (44.0 години) и нарежда областта на четвърто място след областите София (столица), Сливен и Варна. Средната възраст при мъжете в областта е 41.5 години, а при жените - 44.7 години. Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 42.9 години, а в селата - 43.9 години.

Тенденцията на остаряване на населението се изразява и в промените на неговата основна възрастова структура - разпределение на населението под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране.

За 2020 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 6 месеца за жените и 64 години и 3 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Бургас към 31.12.2020 г. е 246 388 лица, или 60.1% от цялото население на областта, като мъжете са 127 415, а жените - 118 973. В сравнение с предходната година тази категория население намалява с 0.1 процентни пункта. Делът на населението под трудоспособна възраст в област Бургас през 2020 г. спрямо 2019 г. остава непроменен, а във възрастовата група над трудоспособна възраст се е увеличил с 0.1 процентни пункта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2020 г. това съотношение е 70 или 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст се заместват от 70 млади хора.

Свързани статии
Средната пенсия в област Бургас е по-висока от минималната заплата Съюзът на бургаските пенсионери изпраща с празник 2022 (Снимки) Започна изплащането на пенсиите за декември От днес преизчисляват пенсиите, кои ще получат увеличение? 40 пенсионерски клубове получиха финансиране по програма на общината 10 общини от Бургаска област получават пари за инфраструктурни проекти Близо 200 общини получават пари за пътища и водопроводи Топим се заради ниски доходи и лошо законодателство Общински проекти и ремонти на пътища чакат 3 млрд. лева от държавата Синдикатите настояват без таван на пенсиите още от 1 юли
Тагове
население брой НСИ
Коментари

Още от последните новини