Спират със Закон спортното хулиганство

Спират със Закон спортното хулиганство - E-Burgas.com
„Промени в Закона за опазването на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия ще ограничат проявите на спортното хулиганство у нас и ще доведат до по-строги санкции за нарушителите”. Това съобщи бургаският депутат от ГЕРБ д-р Галина Милева. Тя е и член на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, която е разгледала законопроекта на първо четене. „Спортното и в частност футболното хулиганство са сериозен проблем за обществото ни. За този факт говорят множество инциденти преди, по време на и след провеждането на спортни прояви. Ето защо са необходими промени в досега действащия закон, с които да се предприемат адекватни и строги мерки за предотвратяването на подобни прояви. Важен момент в разработения законопроект е въвеждането на т.нар. „стюард” , добре познат и използван в останалите европейски държави при провеждането на спортни събития. Той ще има ясно регламентирани правомощия при провеждането на спортни мероприятия и ще се грижат за сигурността в спортната зона и обект”, коментира д-р Галина Милева. Сюардите ще проверяват обекта и зоната преди и след проявата, документите на посетителите и ще предприемат всички мерки, свързани с безопасността. Те ще преминават специално обучение, организирано от спортните клубове по специална програма съгласувана с Министерството на физическото възпитание и спорта и Министерство на вътрешните работи. За да се повиши нивото на сигурност, са предвидени и допълнителни изисквания към монтирането на видеокамери в спортните обекти. По думите на народния представител от ГЕРБ-Бургас законопроектът ясно ще дефинира понятието „спортно хулиганство” с цел адекватното прилагане на закона и ясно разграничаване на различните хипотези. В разработения законопроект се предвижда и възможност за обжалване на решението на първоинстанционния съд пред окръжния в кратък срок. Тази промяна е с цел съответствие с практиката на Европейския съд по правата на човека. „Практиката показва, че събираемостта на глобите не е ефективна. Ето защо сме предвидили завишаване на санкциите. От голяма важност е въвеждането на „безвъзмезден труд в полза на обществото”. Това наказание ще бъде прилагано при повторни прояви на спортно хулиганство, както и когато обективни или субективни причини глобата не може да се заплати от нарушителя. За повторна проява на спортно хулиганство освен безвъзмезден труд, наказанието може да бъде и глоба от 3000 до 5000 лв., както и забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина”, заяви народният представител от ГЕРБ-Бургас. Изработеният законопроект въвежда ясни критерии и условия, при които малолетни и непълнолетни лица могат да бъдат допускани като посетители на спортните мероприятия. Тези промени са съобразени и със Закона за закрила на детето. Въвежда се изискването за придружаване на непълнолетните от пълнолетен придружител, като съгласието за това от страна на родителя и придружителя се потвърждава с представяне на декларация. Ограничава се и възможността едно лице да бъде придружител на повече от 3 деца. Снимка: Интернет
Коментари

Още от последните новини