Созопол- в снимки, слово и багри

Созопол- в снимки, слово и багри - E-Burgas.com
Конкурсът е част от фестивал Созополис, едно иновативно културно събитие, което е част от проекта на община Созопол Изминати/Бъдещи пътища. Фестивалът е петдневен и ще се проведе от 30 май до 3 юни 2012 г. В рамките на фестивала са и двата конкурса. Литературният конкурс за проза и поезия е на тема „ Созопол- миг и вечност”, а темата на конкурса за рисунка и фотография е „ Созопол- усещане за история и море”.   ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „СОЗОПОЛ – МИГ И ВЕЧНОСТ” 1.Условия за участие Конкурсът се организира в два раздела: - проза ( есе или разказ до 1 000 думи) - поезия Приемат се участници от цялата страна разделени в три възрастови категории: 1. до 10 години 2. до 18 години 3. до 40 години Участниците могат да кандидатстват и в двата раздела с по 2 творби, които изпращатпо електронен път до община Созопол: [email protected] , Младежки литературен конкурс. Текстовете трябва да бъдат в прикачени файлове, а съобщението да съдържа името, възрастта и снимка на участника. Задължително условие е творбата да не е публикувана досега в печатно или интернет издание. Няма да бъдат оценявани творби, които преди обявяването на резултатите от конкурса са публикувани и са достъпни в интернет или на хартиен носител. Организаторите си запазват правото да публикуват творбите след приключване на конкурса с цел популяризиране на проекта.   2.Срок Текстовете се изпращат до 22 май. Всеки от участниците в конкурса ще получи на посочен от него електронен адрес съобщение че творбите му са пристигнали успешно.   3.Оценка Творбите се оценяват от професионално жури:   4.Награди Отличените на първите места в двата раздела (проза и поезия) ще получат награди от по 100 лв., които ще бъдат връчени на 3 юни 2012 в Амфитеатър Аполония,Созопол. Имената на наградените ще бъдат публикувани в сайта на община Созопол. Всички участници получават диплом.   Избрани текстове ще бъдат отпечатани в специално издание след провеждането на Фестивал Созополис през 2013 година.             КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ И РИСУНКА „СОЗОПОЛ – УСЕЩАНЕ ЗА ИСТОРИЯ И МОРЕ” 1.Условия за участие Конкурсът се организира в два раздела: - фотография - рисунка Приемат се участници от цялата страна разделени в три възрастови категории: 1. до 10 години 2. до 18 години 3. до 40 години Участниците могат да кандидатстват и в двата раздела с по 2 творби, които изпращат опаковани и адресирани, както следва: Читалище „Отец Паисий” Конкурс за фотография и рисунка Пл. „Аполония 1” 8130 Созопол Името и адресът на изпращача трябва да бъдат написани на гърба на творбата. Размерите на фотографиите са 20/30 см., а на рисунките максимално 60/40 см. Задължително условие е творбата да бъде показана за пръв път. Организаторите си запазват правото да публикуват творбите с цел популяризиране на проекта.   2.Срок Фотографиите и рисунките се изпращат до 22 май. Всеки от участниците в конкурса ще получи, на посочен от него електронен адрес, съобщение че творбите му са пристигнали успешно.   3.Оценка Творбите се оценяват от професионално жури   4.Награди Отличените на първите места в двата раздела (фотография и рисунка) ще получат награди от по 100 лв., които ще бъдат връчени на 3 юни 2012 в Амфитеатър Аполония, Созопол. Имената на наградените ще бъдат публикувани в сайта наобщина Созопол. Всички участници получават диплом.   Одобрените творби ще бъдат изложени във фоайето на Читалище „Отец Паисий” до 03.06.2012 г.   След приключване на конкурса организаторите връщат творбите на авторите на посочения пощенски адрес.
Коментари

Още от последните новини