Сметната палата откри фрапиращи нарушения в Поморие

Сметната палата откри фрапиращи нарушения в Поморие - E-Burgas.com
Фрапиращи нарушения при финансовото управление на община Поморие е открила Сметната палата. Докладът на одиторите, обхваща периода 2010 – 2011 г. За двете финансови години са регистрирани серия груби практики, по отношение на възлагането на обществени поръчки, управлението и разпореждането с общинско имущество и бюджетния процес. Така например през 2010 г., финансовата рамка на Поморие не е приета в законоустановения 45 дневен срок от приемането на Закона за Държавния бюджет.Не е прието и изпълнението на общинския бюджет за първите шест месеца на годината, не са изпълнени и заложените приходи. Събираемоста на местните данъци е слаба и не са предприети и никакви мерки за нейното увеличаване, установили са от Сметната палата. Най-сериозни са нарушенията при възлагането на обществени поръчки. Показателна е процедурата по избор на изпълнител за строежа на кинотеатъра в Поморие. Първият конкурс, проведен в началото на 2010 г. е анулиран, с мотив, че предложените от кандидатите цени, надвишават сумата, която може да задели общината за изпълнението на този обект. Най-ниската оферта е 1,8 млн.лв без ДДС. Няколко месеца по-късно екипът на екскмета Петър Златанов обаче стартира нова процедура. Явяват се седем участника и поръчката печели „Главболгарстрой” АД с оферта от 2,1 млн.лв без ДДС ! В същото време не е проведена процедура за избор на нов чистач на общината. Договорът с фирмата, почистваща Поморие е изтекъл още през 2008 г., удължен е с анекс до провеждането на нова процедура, която така и не стартира. Без право общината е събирала и такса „Смет” от жителите на с.Козичино. Според Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ налог не трябва да се събира за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината. Въпреки това има решение на Общински съвет, облагащо живущите там с 2,10 промила Одиторите установяват, че  задължения на общината са в размер на 2,5 млн.лв. Сумата е натрупана основно от неплатени фактури за сметосъбиране, строителни материали и жилищно строителство. Не са предприети мерки и мерки по намаляне на разходите. Така например за двете години общината е сключила близо 700 граждански договора, а които са изплатени 380 хил.лв, се допълва в доклада на Сметната палата. Одитният доклад е от общо 48 страници и е публикуван на официалната страница на ведомството.
Коментари

Още от последните новини