Реконструкция или нова сграда? Още няма решение за Националната детска болница

Реконструкция или нова сграда? Още няма решение за Националната детска болница - E-Burgas.com
Снимка: bTV

Няма спор, че сградата на детската болница трябва да бъде в района на Медицинска академия. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова по време на експертна дискусия на тема „Национална детска болница в България в контекста на добрите европейски и световни практики“, която се проведе в Народното събрание днес.

Министърът коментира, че две години се е работило по темата, но след като е поела поста, е заварила напредък, близък до нула. Тя допълни, че, ако се иска да бъде постигнат, трябва да се търсят решения за проблемите поетапно.

Виолета Комитова предложи всички да се обединят около мястото за детска болница, като подчерта, че в застроителния план за района на Медицинска академия от 2011 г. има свободен терен за такава сграда.

Има две тези – ще се прави ли реконструкция или ще се прави нова сграда. Ако се видят техните плюсове и минуси, всички ще се обединят около посоката, в която трябва да се върви, заяви министърът. Всички трябва да са убедени, че няма нужда да се търси друг терен, освен ако извънредна ситуация не наложи друго решение. Една детска болница ще бъде най-добре, ако е в близост до друга структура за здравеопазване. Тогава ще може да се реагира, ако се наложи прехвърляне на пациент, оборудване или персонал от една болница в друга, подчерта министър Комитова.

Арх. Пенчо Димитров – директор на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ към министерството, обърна внимание, че не трябва да се разчита изцяло на МРРБ за разрешаването на възникналите спорове по казуса, защото възложител за изграждането на Национална детска болница е Министерството на здравеопазването и всички решения за провеждане на необходимите процедури са в неговите правомощия.

Преписката е дошла в МРРБ през месец декември 2020 г., след като с решение на Министерския съвет Националната детска болница е обявена за обект с национално значение и като такъв попада в правомощията на регионалния министър да проведе необходимите процедури по одобряване на нов или изменение на действащ подробен устройствен план, ако се налага, да одобри инвестиционния проект и да издаде разрешение за строеж, обясни арх. Димитров и представи действията на министерството по отношение на казуса. Той посочи, че при проучване на хронологията е получена информация за изразено от Министерството на здравеопазването становище в процедурата за промяна на действащия подробен устройствен план за терена на Медицинска академия през 2011 г., според което съществуващият строеж не следва да бъде запазен. На мястото е предвидено ново застрояване, което е съобразено с определените показатели и е с намалена височина до 20 м.

При обществената поръчка за детската болница през 2019 г. никой не се е съобразил с действащия план, който е графичното изображение на Закона за устройство на територията, подчерта министър Комитова. Тя информира, че при проведена среща с представители на избрания изпълнител за реконструкция на съществуващия строеж и „Здравна инвестиционна компания“ ЕАД е предложила издаване на виза за проектиране на нова сграда в срок от 2 дни, на същото място, в района на Медицинска академия.

До днешна дата нито една институция в България не е поискала издаване на виза за проектиране на нова детска болница.

Коментари

Още от последните новини