Отличиха най-добрите пожарникари в Бургаско (Снимки)

Отличиха най-добрите пожарникари в Бургаско (Снимки) - E-Burgas.com

1.В категория „Отличени в Националния конкурс „Пожарникар на годината” за конкретен и съществен принос за осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението с индивидуална награда се отличава г-жа Иванка Тодорова Лалева – зам. директор на СУ “Никола Вапцаров“-гр. Айтос и педагогически ръководител на МПО ”Орел-160“

Благодарение нейната настойчивост и желание от няколко години обучението на 30 учащи млади огнеборци се извършва под формата на СИП и по различни програми, което значително спомага за придобиване на завидни умения на участниците и им дава възможност за по-сериозна и задълбочена състезателна подготовка. Многобройни са спортните успехи на нейните възпитаници, като само за последната година можем да споменем следните: безапелационен победител на районните състезания в гр. Айтос; победител за тринадесети път в областните състезания в с. Руен; завоюва първо място на дисциплината „Бойно разгръщане на състезателна пътека“ и 4то място в комплексното класиране на републиканското състезание; през м. октомври за трети път печели есенен турнир в Ловеч и преходната купа „Юлиян Манзаров“.

Госпожа Лалева дава начало и подкрепя безкористно много идеи с превантивен характер като: сътворяване на химн на огнеборците „Ний сме млади огнеборци“ от петокласничката Катерина Димитрова, изработване на мартеница с името на отряда, вплетена в пожарникарски шланг, разнасяне на брошури и оказване на помощ на хора в неравностойно положение и др.

Със своите действия госпожа Лалева спомага за ранното формиране на необходимото поведение на учащите по предотвратяване и отстраняване причините и условията за възникване на пожари, аварии и други инциденти.

2. В категория „Пожарникар на годината” – Раздел В - за държавни служители, работещи в направление ,.Контролна дейност", осъществяващи държавен противопожарен контрол или превантивен контрол, подраздел за държавни служители със средно образование, е отличен младши инспектор Живко Веселинов Дяков мл. инспектор във Втора РСПБЗН-Бургас.

Мл. инспектор Дяков осъществява ДПК и ПД в обекти, разположени на територията на ЦАУ „Възраждане“. Участъкът се характеризира с множество административни, обществени, търговски и жилищни сгради и е с много динамично развиваща и променяща се икономическа среда.

За едногодишния период, предшестващ провеждането на конкурса, мл. инспектор Дяков е съставил 8 Акта за установяване на административно нарушение, връчил е 32 писмени разпореждания и 20 констативни протокола.

Служителят работи системно с ръководствата на учебни и детски заведения в обслужваната територия. Обучава и ръководи МПО ’’Млад огнеборец” към Основно училище „Елин Пелин” гр. Бургас.

За втора поредна година служителят е с основен пронос за организацията и провеждането на турнир по тенис на маса за служителите на РДПБЗН-Бургас във връзка със седмицата на пожарната безопасност.

3. В категория „Пожарникар на годината” – Раздел В - за държавни служители, работещи в направление ,.Контролна дейност", осъществяващи държавен противопожарен контрол или превантивен контрол, подраздел за държавни служители с висше образование, е отличен инспектор Георги Димитров Божков – инспектор V степен ДПК и ПД към РСПБЗН-гр. Несебър.

През 2019 г. служителят е изключително активен по отношение извършване на ДПК на територията на община Несебър. Като резултат от извършените проверки инспектор Божков е връчил 57 броя писмени разпореждания и е съставил 51 констативни протокола. През отчетния период служителят е съставил и връчил 2 броя актове за установяване на административни нарушения, взел е участие в 30 комплексни и 105 контролни проверки, 21 броя Държавни приемателни комисии , 13 експертни съвета по устройство на територията на Община Бургас и е извършил проверки на 133 инвестиционни проекта.

Служителят работи системно с ръководствата на учебни и детски заведения в обслужваната територия. Оказва методическо съдействие на колегите си при обученията и провеждането на състезанията на МПО ’’Млад огнеборец” към СУ „Любен Каравелов” гр. Несебър и ОУ „Г. С. Раковски“ с. Оризаре.

C вдъхновението и натрупания опит спомага за издигане имиджа на професията в обществото.

4. В категория „Пожарникар на годината” – Раздел Б - за държавни служители, работещи в направление „Пожарогасителна и спасителна дейност”,  подраздел Държавни служители със средно образование, предвид безпрецедентния факт, че двама от служителите на дирекцията са спасили човешки живот при ситуации в извънработно време, са отличени и двамата служителя, а именно:

4.1. младши инспектор Динко Вълев Анастасов – водач на СА Iст. в група „ПГСД“ към Сектор „ПБЗН“ – Летище Бургас.

През 2019 г. мл. инспектор Анастасов проявява висок професионализъм, както в работно, така и в извънработно време. На 24.06.2019 г. малко след 19 ч. на плажа в района на ресторант Нептун, забелязал че на дъното на морето лежи човек. Без да губи самообладание извадил човека на брега и започнал да му прави сърдечен масаж и изкуствено дишане до идването на линейката. В тази връзка постъпката на Динко Анастасов бе отразена от национални и регионални медии. Мл. инспектор Анастасов е награден с почетна значка на община Бургас на основание чл. 21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Постъпка като тази издигат професията на пожарникаря на пиедестал, както и кара всеки един от нас да се замисли и възхищава. Това ни насърчава да бъдем по-подготвени, дисциплинирани и мотивирани огнеборци в задълженията си.

С умел подход допринася за протичане в добра атмосфера на служебните дейности.

4.2. младши експерт Валентин Георгиев Иванов командир на екип /водолаз/ в Сектор СОД при РДПБЗН – Бургас

Добрата му професионална подготовка и уверените действия вдъхват сигурност и желание на останалите служители от водолазния екип да работят с него. Себеотрицанието и всеотдайността му го правят истински пример за подражание. През годините мл. експерт Иванов е участвал в мисии и спасителни операции, получили широк обществен отзвук, като например: международната мисия през 2004 г. в Република Сърбия, където автобус падна в река Лим и 12 български деца се удавиха; спасителни операции през 2005 г. в руенския и айтоския балкан, където с МТЛБ са спасени и транспортирани до лечебни заведения родилки и болни хора, нуждаещи се от хемодиализа.   

На 07.11.2019 г. в извънработно време, разхождайки се в Приморски парк, мл. експерт Иванов става свидетел на инцидент, при който седемнадесет годишно момиче се дави в морето. Без да се замисли той се хвърля в ледените води и спасява момичето. За тази своя постъпка мл. експерт Иванов е номиниран и впоследствие безапелационно печели приза „Личност на годината 2019“ в класацията на Флагман.бг, която протича под патронажа на областния управител на Бургас г-н Вълчо Чолаков.

Освен всичко изброено, мл. експерт Иванов е част от представителния отбор по футбол на РДПБЗН-Бургас. С активността и успехите си, той популяризира спорта сред по-младите си колеги.

5. В категория „Пожарникар на годината” – Раздел Б - за държавни служители работещи в направление „Пожарогасителна и спасителна дейност” , подраздел Държавни служители с висше образование, отличен е инспектор Валентин Красимиров Великов инспектор „ПГ и СД“ в Първа РСПБЗН – Бургас.

През периода на службата си в МВР инспектор Великов е натрупал професионални знания и умения, израствайки през различни длъжности. Проявява отговорност, дисциплинираност и принципност. Умее да мотивира и сплотява колектива. Като инспектор в група ПГСД взема бързи, професионални и законосъобразни решения в трудни ситуации при погасяване на пожари и ликвидиране на аварии. Професионалната му дейност се характеризира със задълбоченост, отговорност и добра мотивация. Служителят се занимава активно с пожаро-приложен спорт и участва във всички състезания на местно и национално ниво. Подпомага младите състезатели и отделя време да обучава ученици. През 2019 г. инспектор Великов ръководи 20 бр. Пожаротактически занятия и участва в ликвидирането на произшествия на територията на област Бургас, като най-характерните от тях са:

На 04.01.2019 г. - Участва в гасенето на заведения – павилиони на пл. „Св. Св. Кирил и Методий“;

На 08.05.2019 г. - Ръководи гасенето на пожар в магазин-шоурум на „Делта мебел груп“ на площ около 250 кв. м.;

На 09.07.2019 г. - Ръководи гасенето на горски пожар в иглолистна гора над к-кс „Грийн лайф“ община Созопол;

6. В категория „Пожарникар на годината” – Раздел А - за държавни служители, работещи в различни направления на дейност, е отличен главен инспектор Димитър Стоянов Грозев началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Карнобат.

Благодарение на опита и качествата си, главен инспектор Грозев успешно мотивира и вдъхновява деца и ученици в района. На разбираем език той успява да достигне до тях и да разпали вниманието им към пожарната безопасност. През годината е провел множество беседи и демонстрации сред подрастващи, ученици и служители. Отличава се със сериозна активност в посока подобряване на противопожарната култура и уменията на населението, както и за издигане имиджа на професията.

През 2019 година главен инспектор Димитър Грозев съвместно със служители от РСПБЗН-Карнобат са участвали в ликвидиране на множество произшествия. Има съществен принос в организацията по изграждането на новата сграда на РСПБЗН-Карнобат.

Галерия
Коментари

Още от последните новини