Област Бургас на 10-то място по заплати, разликата със София е почти двойна

Област Бургас на 10-то място по заплати, разликата със София е почти двойна - E-Burgas.com

В сравнение с 2019 г. броят на наетите лица в областта намаляват с 12 611 души или с 10.4%

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2020 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Бургас сочат, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 108 235, което представлява 4.9% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2019 г. броят на наетите лица в област Бургас намаляват с 12 611 души или с 10.4%. 

В област Бургас средната брутна годишна работна заплата за 2020 г. е 13 473 лв., при 16 687 лв. средна за страната

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна годишна работна заплата през 2020 г., област Бургас се нарежда на 10-то място. Най-висока средна годишна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 22 950 лв., а най-ниска - в областите Благоевград - 10 881 лв., Видин - 11 253 лв. и Кюстендил - 11 519 лева.

През 2020 г. средната брутна годишна работна заплата в област Бургас се увеличава спрямо 2019 г. с 9.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Образование“ - с 16.1%, „J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ - с 13.2% и „Държавно управление“ - с 12.9%.

Спрямо 2019 г. средната годишна работна заплата през 2020 г. нараства в обществения сектор с 10.4%, а в частния сектор - с 8.3%.
 

Коментари

Още от последните новини