Намаляват наполовина няколко такси за малкия бизнес в Бургас

Намаляват наполовина няколко такси за малкия бизнес в Бургас - E-Burgas.com

Общински съвет - Бургас гласува и прие мерки в подкрепа на бизнеса в Бургас, който е пострадал от ограниченията заради пандемията през последната година. Предложението бе направено от група общински съветници от ПП ГЕРБ и бе гласувано в условията на онлайн заседание. 

Приетите мерки включват намаление на някои такси през следващите два месеца. Наполовина ще бъдат намалени  таксите за пазари, тържища, тротоарно прано, таксите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти по приложение №8. 

С 50% ще се намалят цени на търговци и сдружения с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза - наематели на обекти, собственост на Община Бургас и общинските еднолични търговски дружества за времето.

Също с ще се намалят 50% цените за наемане на обектите общинска собственост, в които се провеждат културни, спортни и други събития, както и занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство.

Решението бе подкрепено единодушно, като спор предизвика единствено с какъв процент да бъдат намалени таксите. 

В момента община Бургас събира около 4,5 млн. лв. от наеми. 

 

Коментари

Още от последните новини