Намалява броят на медицинските сестри в област Бургас

Намалява броят на медицинските сестри в област Бургас - E-Burgas.com

1429 медицински сестри са практикували в област Бургас през 2020 година. За сравнение година по-рано броят им е бил 1486, показва справка с данните на НСИ.

В края на 2020 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 1 367 лекари. Лекарите по дентална медицина са 298, а медицинските специалисти по здравни грижи - 2 166, като 1 429 от тях са медицински сестри. В лечебните и здравните заведения на основен трудов договор работят и 1 960 души друг персонал с немедицинско образование.

В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 715 лекари, 10 фармацевти, медицински специалисти по здравни грижи - 1 135 и 1 186 друг персонал.

В заведенията за извънболнична помощ работещите на основен трудов договор лекари са 570, лекарите по дентална медицина - 298. Тук се включват и всички лекари (363) и лекари по дентална медицина (289), които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. 

В края на 2020 г. в диагностично-консултативните центрове на основен трудов договор работят 59 лекари, в медицинските центрове - 118, а в самостоятелните медико-диагностични лаборатории работят 28 лекари.

В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училищата) към 31 декември 2020 година на основен трудов договор работят 82 лекари, 662 медицински специалисти по здравни грижи и 471 друг персонал.

Към края на миналата година разпределението на практикуващите лекари по пол и възраст е следното:

Мъже са 633 (46.3%), жени - 734 (53.7%);
Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 - 64 години - 481, или 35.2%;
Младите практикуващи лекари - на възраст до 35 години, са 208, или 15.2%, а най- възрастните (на 65 и повече години) - 236, или 17.3%.

Коментари

Още от последните новини