Наближава крайният срок за подаване на декларациите за туристически данък

Наближава крайният срок за подаване  на декларациите за туристически данък - E-Burgas.com
До 30 януари е крайният срок за подаване на декларация по образец за облагане с туристически данък за предходната календарна година – 2011, припомнят от община Бургас. Оттам уточняват, че Данъчно задължени са лицата, предлагащи нощувки. Те внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване. Лицето не може да внася данъка под определен размер – по-малък от 30 % от данъка при пълен капацитет на средството за подслон или мястото за настаняване. Разликата се внася в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване най-късно до 1 март тази година. Този данък е дължим без значение дали лицето ползва обекта или не. Новият местен данък – туристическият, бе въведен след изменение на Закона за местните данъци и такси от 01.01.2011 г., което замени действащата дотогава туристическа такса. Обект на облагане са нощувките в средствата за подслон и местата за настаняване по Закона за туризма – хотели, мотели, вилни и туристически селища; пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги. Бланки на декларациите за облагане с туристически данък за предходната 2011 г. могат да бъдат получени в Дирекция „Местни приходи, данъци, такси и реклама“ на ул. „Александровска“ № 83, където става и подаването им. Образците могат да бъдат изтеглени и от официалния сайт на Община Бургас – www.burgas.bg –Администартивни услуги – Местни приходи от данъци, такси и реклама. Неподаването в срок на декларациите е административно нарушение и се санкционира с глоби.  
Коментари

Още от последните новини