Тръба с фекални води замърсява морето между двата плажа в Синеморец

Тръба с фекални води замърсява морето между двата плажа в Синеморец - E-Burgas.com

На 30 юли 2021 г. Регионална дирекция за национален строителен контрол-Бургас извърши проверка по сигнал за незаконен строеж на „Канализационен колектор от съществуващата ревизионна шахта на главен канализационен колектор до Черно море", съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проверката е свързана с шахта, която отвежда фекални води в залива „Свети Яни“, който се намира между плажа при устието на река Велека и централен плаж „Бутамята“ в Синеморец. Констатирано е, че колекторът наистина се използва за оттичането на отходните води на селото в морето.

Още от 2008 г. Дирекцията за национален строителен контрол е издала заповед за премахване на колектора. Причината е, че строежът е без необходимите за целта строителни книжа, според разпоредбите на Закона за устройство на територията.

Предвид бездействието на община Царево е образувано административно наказателно производство срещу възложителя – кмета на община Царево, според разпоредбите в Закона за устройство на територията и Закона за административните нарушения и наказания.

В подадения сигнал се казва, че колекторът замърсява морето и нарушава неговата екосистема. В тази връзка ДНСК е препратила сигнала по компетентност до Министерството на околната среда и водите и РИОСВ-Бургас.

Коментари

Още от последните новини