Близо 5 млрд. лв. за образование през 2020 година

Близо 5 млрд. лв. за образование през 2020 година - E-Burgas.com

Общият размер на разчетените разходи за образованието за 2020 г. е 4,813 милиарда лева, което е 3,8 процента от БВП. За предучилищното и училищното образование средствата за 2020 г. се увеличават с 500,4 милиона лева, като общият им размер достига 3,804 милиарда лева, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на заседанието на парламентарната образователна комисия, на което беше обсъден и гласуван проектобюджетът за образованието за 2020 година.

Министър Вълчев отбеляза, че с предвидените 360 милиона лева ще се гарантира ръст на възнагражденията на учителите не по-малко със 17 на сто през 2020 г. Като началната учителска заплата се очаква да стане 1085 лева /сега е 920 лева/, а средната работна учителска заплата да достигне 1540 лева. За непедагогическите специалисти в училищата са предвидени 54,5 милиона лева за 10-процентното им увеличение на заплатите през 2020 година, предаде БТА.

За издръжката на дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците в детските градини и училищата са предвидени 2,684 милиарда лева. С тези средства ще се обучават 123 192 деца в детските градини, 108 164 деца - в задължителната предучилищна подготовка, 665 173 ученици - в неспециализираните училища, включително 113 237 ученици в професионалните училища, както и 14 887 ученици - в училищата по културата и спорта, 2042 ученици - в специалните училища, и 25 000 ученици - във вечерна, задочна и самостоятелна форма на обучение.

За подпомагане на равния достъп на децата и учениците са предвидени общо 560,1 милиона лева, от които най-много са средствата за целодневното обучение на учениците от първи до седми клас - 220,8 милиона лева. 28,8 милиона лева са за ученическите стипендии, 30,2 милиона лева са за издръжката на ученическите общежития, 40 милиона лева са за безплатните учебници от първи до седми клас, 33,7 милиона лева са за храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от първи до четвърти клас, 47,3 милиона лева са за транспорта на учениците и децата от населени места без училища и детски градини, а 76,4 милиона лева са за приобщаващото образование на деца и ученици със специални образователни потребности. За националните програми за развитието на образованието през 2020 г. са предвидени 76 милиона лева. 12,5 милиона лева са за българските неделни училища в чужбина, в които се изучава български език и литература, история и география.

За 2020 г. с близо 51 милиона лева е увеличението на средствата във висшето образование, като 41 милиона лева са за издръжката на студентите и докторантите в държавните висши училища, а 10 милиона лева се отделят за първи път за национални програми във висшето образование, информира министър Вълчев.

 

Коментари

Още от последните новини