3, 5 млн. тона обработени товари през Пристанище Бургас

3, 5 млн. тона обработени товари през Пристанище Бургас - E-Burgas.com
3,5 млн.тона са обработените товари на Бургаското пристанище от началото на годината, което е с над 300 000т повече от предходната година.  "Пристанище Бургас" ЕАД отчита ръст на преминалите товари, спрямо същия период на миналата година с 376 000 тона. Генералните товари бележат ръст с 437 306 тона спрямо същия период на предходната година. Най-голямо е увеличението при обработените метали с 256 512 тона. Изкуствените торове в торби са в повече с 89 315 тона. Успешно продължава разтоварването и последващата експедиция на 36 метровите релси към финансираните обекти по ОП „Транспорт" на НК „Железопътна инфраструктура" в частта скоростна линия Пловдив - Бургас. Двете контейнерни линии през Бургас - на MSC и MAERSK бележат годишен ръст от 96 018 тона. Нарастнал е вноса на меден и цинков концентрат със 113 296 тона. Осъществен е внос на въглища 82 628 тона, а захарта бележи ръст с 42 494 тона. Увеличение имаме и при зърнените храни с 48 415 тона. Новите товари са феросилиций, фероманган, дървени трупи и др. През отчетния период са преминали 140 523 тона наливни опасни товари - над три пъти повече от миналогодишните количества. Приходите общо са с ръст 36% спрямо планираните и с 41 % спрямо отчетените за съответния период на 2010 г.  От фирмата отчитат печалба преди лихви и данъци /EBIT/ в размер на над 6 000 хил. лева През празничните дни ще бъдат обработени 17 кораба, с което ще се затвърдят положителните крайни годишни резултати на дружеството.
Коментари

Още от последните новини