МРРБ взима мерки за голямо свлачище в Обзор

МРРБ взима мерки за голямо свлачище в Обзор  - E-Burgas.com

Близо 7 000 дка свлачищни райони са картирани чрез геодезически заснемания на процесите в тях. Това са свлачища в гр. Обзор (община Несебър), с. Старо Оряхово (община Долни Чифлик, област Варна), гр. Котел (област Сливен), с. Кобиляне (община Кърджали), с. Мламолово (община Бобов дол, област Кюстендил), с. Глогово (община Тетевен, област Ловеч), с. Гъмзово (община Брегово, област Видин), с. Джулюница (община Лясковец, област В. Търново), с. Сомовит (община Гулянци, област Плевен) и с. Орсоя (община Лом, област Монтана), като на последните три е извършено аерофото заснемане. На всички свлачища е изработен цифров модел и инженерно-геоложка картировка на терена.

Свлачището в Обзор е с големина близо 70 дка и попада в урбанизираната територия на града, в курортната зона, разположена на югоизток от населеното място и обхваща крайбрежната ивица. Дължината му по направление на движението е около 2000 м и ширина до 85 м.

Активните свлачищни процеси започват на около 140 м от края на крайбрежната алея и обхващат цялата носова форма, като свлечените земни маси заедно с дървета и храсти затрупват част от плажната ивица. От свлачищните процеси са разрушени подпорни стени и стълбища, които свързват почивните бази в горната заравнена част на крайбрежния склон и плажната ивица.

На общо 26 свлачищни райони ще бъдат изградени или възстановени контролно-измервателни системи (КИС), съставени от една или комбинация от две или три мониторингови мрежи: стационарни реперни мрежи за геодезически измервания на повърхностните деформации, хидрогеоложки наблюдателни мрежи за установяване режима на подземните води и инклинометрични сондажи за проследяване на деформациите в дълбочина на свлачището, като за част от обектите изграждането или възстановяването на КИС ще бъде съпътствано от инженерно-геоложки проучвания. Данните от измерванията на КИС ще дадат информация за скоростта на движение на свлачищата и ще послужат за извършване на анализи за механизма на развитие и обхвата на протичащите геодинамични процеси.

Общата стойност на проекта е 2 500 924,00 лв. от които 2 125 785,40 лв. са от европейско финансиране, а националното съфинансиране е в размер на 375 138,60 лв.

Коментари

Още от последните новини