С над 2 млн. лв. ще се подобрява безопасността на движение по пътищата

С над 2 млн. лв. ще се подобрява безопасността на движение по пътищата - E-Burgas.com

До 8 юни тази година Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ може да кандидатства за финансиране в размер на близо 2,1 млн. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за подобряване безопасността на движение по републиканските пътища. Това предвиждат Насоките за кандидатстване по процедура „Пътна безопасност” – част от приоритетна ос „Регионална пътна инфраструктура“ на оперативната програма. Агенция „Пътна инфраструктура“ може да участва като допустим партньор в изпълнението на проектните дейности.

С безвъзмездни средства ще могат да се изпълняват мерки за подобряване на безопасността и разпознаваемостта на пътищата като въвеждане на интелигентни транспортни системи, иновативни решения за повишаване на пътната безопасност на отсечки от национално и регионално значение, финансирани по ОПРР в този и предходния програмен период.

Съоръженията ще бъдат разположени в критични точки, определени на база на допълнителни анализи за приоритизиране на обектите въз основа на данни за пътнотранспортни произшествия, транспортно натоварване, специфични климатични условия и др. Включените в проекта дейности следва да бъдат определени на база на разработен от страна на бенефициента анализ на нуждите от финансиране на дейности за подобряване на безопасността на движение по пътищата и определяне на мерки за избраните пътни отсечки, финансирани по програмите „Региони в растеж“ 2014-2020 г. или по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Насоки за кандидатстване и приложенията към тях са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове – www.eufunds.bg. Документите могат да бъдат намерени също така и на уеб страницата на МРРБ.

Свързани статии
Зам.-министър Захари Христов: Винетките издържат тол системата у нас Обсъдиха начините Националната детска болница да бъде изградена максимално бързо Министър Комитова отговори на "Автомагистрали": Раздали сте 1,8 млрд. лв. на избрани фирми Министър Комитова: Инициативата „Три морета“ ще допринесе за икономическото развитие на България Проверки ще тресат и Регионалното министерство МРРБ ще преразгледа спорния текст за уличната регулация и Наредбата за техническите паспорти на строежите Министър Комитова, МРРБ: Най-лошото и най-скъпото строителство е незавършеното Удължават срока за техническите паспорти до края на 2024 Подпомагат болниците със 129 млн.лв. за борба с коронавируса Наливат 6,7 млрд.лв. в общините до 2027
Тагове
МРРБ
Коментари

Още от последните новини