Таг санитари

Недостиг на медицински сестри у нас

Медицинските сестри у нас са едва 440 на 100 000 души население при средно 840 за Европейския съюз. Тези данни припомни заместник-директорът на Инстит...