Защо се бавят ремонтите на улици в западно ЦГЧ, пита общинският съветник Георги Дракалиев

Защо се бавят ремонтите на улици в западно ЦГЧ, пита общинският съветник Георги Дракалиев - E-Burgas.com

Една от основните причини за забавянето на реализацията на готовите проекти за ремонт на улици е необходимостта от подмяна на съществуващите и амортизирани подземни ВиК мрежи. Това е ангажимент на ВиК дружеството и Община Бургас следва да се съобрази с неговата инвестиционна програма. По улиците, по които ВиК ЕООД планира  да извърши ремонт на ВиК мрежата, Oбщина Бургас планира и ремонта на уличната настилка, включително улично осветление и озеленяване.

Това става ясно от отговора на зам.-кмета по строителство, инвестиции и регионално развитие инж. Чанка Коралска до председателя на Комисията по общинска собственост, общински предприятия и дружества Георги Дракалиев.

Питането се отнася за западна ЦГЧ на Бургас /зоната между улиците „Хр. Ботев“ и „Гладстон“/ и ж.к.“Възраждане“ /зоната между „Гладстон" и „Мария Луиза“/. От документа става ясно, че към настоящия момент има проведени обществени поръчки за следните улици: реконструкция на „Христо Фотев“, „Цар Самуил“, „Македония“, „Пробуда“, „Любен Каравелов“, „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Шейново“, „Св. Патриарх Евтимий“,  „Цариградска“, „Ивайло“, „Дебелт“ и част от бул. „Гладстон“. Проведени са и обществени поръчки за реконструкция на четири междублокови пространства в района на изброените по-горе улици.

"При ремонта се предвижда да бъдат подменени амортизирани ВиК мрежи, нова пътна настилка, бордюри и тротоари с достъпна среда за хора с увреждания. Ще бъде подменено уличното осветление с ново енергоспестяващо. Ще се благоустроят зелените площи, ще има нови пейки и детски площадки", пише в отговора от Чанка Коралска.

В зависимост от наличния финансов ресурс определен с бюджета на община Бургас, ежегодно се заделят средства за ремонт на улици, като конкретния списък ще стане ясен с приемането на бюджет 2020.

В питането си общинският съветник Георги Дракалиев обръща внимание, че към момента в западна ЦГЧ и ж.к. “Възраждане“ са ремонтирани голяма част от улиците, но останалите са в лошо състояние и често гражданите имат оплаквания по този въпрос.

 

 

 

 

 

Коментари