Започва изграждането на новия кей за лодки в Крайморие

Започва изграждането на новия кей за лодки в Крайморие - E-Burgas.com

Избраха изпълнители за "Проектиране и изграждане защитена лодкостоянка в акваторията северно от кв.54 по плана на кв. Крайморие". Това е ДЗЗД "Партньори Крайморие" , съставено от "Билдникс" ЕООД , Бургас, "Химремонтстрой" АД, София, "Хидроремонт ИГ" ООД , Варна, "Геоконструкт" ЕООД, София, "Проект строй" ЕООД, Варна.

Проектът се изпълнява  във връзка с инвестиционната политика на община Бургас за развитие на риболовната дейност. В авкаторията на залива ще бъдат изградени северна и южна предпазна буна, както и стоянки за 55 плавателни съда - рибарски лодки и катери. Към защитения кей ще бъде изградена и необходимата инфраструктура - паркинг за лодките през зимата, зона за транспортен достъп и маневриране, вътрешно-пристанищни обслужващи връзки и КПП с бариера и ограда. 

Стойността на проекта е 2,9 млн. лв. без ДДС. 

Коментари

Още от последните новини