Внимание! Съмнителни предложения за работа в чужбина

Внимание! Съмнителни предложения за работа в чужбина - E-Burgas.com
Romanian workers harvest grapes Наближава сезонът за бране на горски плодове в Швеция. От ОД на МВР-Бургас предупреждават, че са възможни съмнителни предложения за сезонна заетост и трудова експлоатация. Информация за граждани на ЕС, които желаят да работят или да берат горски плодове в Швеция. Свободното движение на работници :Като гражданин на ЕС можете свободно да пребивавате в Швеция за период до три месеца и да започнете веднага работа. Не се изисква разрешение за работа. Ако имате намерение да останете по-дълго от три месеца, трябва да се регистрирате в Шведския миграционен борд, за да получите право на пребиваване. При влизане в Швеция, трябва да имате валиден паспорт или лична карта, които да показват вашето гражданство. Уверете се, че имате достатъчно пари за вашия престой в Швеция. Бране на диви плодове в горите : Можете да берете горски плодове в шведските гори и да ги продавате на купувачи. Това е възможност да печелите пари, като берач. Ако имате трудов договор с работодател, ще получавате минимална заплата, съгласно колективните договори между профсъюзите www.kommunal.se и работодателите. Правото на обществен достъп - Вашите отговорности : Съгласно правото на публичен достъп, "Allemansr?tten”, брането на горски плодове в шведските гори е свободно за всички. За да могат всички да се наслаждават на природата, всеки трябва да се грижи за природата и дивите животни и да показва уважение към собствениците на земя и към хората, които са на открито. Вие трябва да се уверите, че не пречите на животните, не цепите дърва, не режете дървета и не нанасяте друга вреда на природата и гората. Всеки иска чиста природа, така че събирайте и отнасяйте с Вас боклука. Вие имате право да разпънете палатка за една или две нощи на подходящо място, което не е близо до земеделски земи или до домовете на местното население. Правото може да се представи накратко с фразата "Не пречи - не унищожавай". Рискове, които трябва да имате предвид : Трябва да сте наясно, че брането на плодове, е трудна работа, без никаква гаранция, че ще се намерят достатъчно плодове, за да финансирате разходите си. Понякога през летния сезон е много студено и плодовете са малко. Уверете се, че имате достатъчно пари, за да се издържате, ако не намерите плодове в горите. Уверете се, че имате достатъчно пари, за да си купите билет за връщане до дома или за предпочитане си купете билет за връщане още преди да влезете в Швеция. Нито една държавна институция не е в състояние да ви помогне с пари или билет до дома, ако не спечелите парите, които сте очаквали да спечелите. Трябва ли да плащате данък в Швеция? Ако берете горски плодове, без да сте наети от работодател, имате право да продавате плодове на прекупувачите. За спечелените суми до 12 500 шведски крони, не дължите данъци, вижте www.skatteverket.se. Ако работите за шведски работодател и Вашият работодател има място на стопанска дейност в Швеция, ще плащате специален данък общ доход, SINK, при условие че остане не повече от шест месеца в Швеция. При тези обстоятелстваданъчната ставка е 25 %. След шест месеца, ще се считатe за местно лице в Швеция от гледна точка на данъчното облагане и следователно ще трябва да плащате данък съгласно стандартните правила. Това може да се случи и ако посетите Швеция многократно. Има специално изключение от задължението за плащане на данък за тези, които са наети на работа от работодател в страната по произход и които работят само временно в Швеция. Доходът е освободен от данъци, при условие че заетостта не надвишава 183 дни през една година. Работодателят, обаче, е обект на някои ограничения. Изключението е валидно само, ако работодателят ви не разполага с място на стопанска дейност в Швеция. Място на стопанска дейност включва офиси, фабрики или други подобни. Ако се разболеете : При временно посещение в Швеция, Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) ви дава достъп до спешна медицинска помощ, предоставяна от държавното здравеопазване. Когато покажете ЕЗОК, ще получите лечение при същите условия и при една и съща цена, както хората, осигурени в тази държава. Вие трябва да заявите издаване на Европейска здравноосигурителна карта в родната си страна. Ако работите за шведски работодател, имате право на шведско социално осигуряване, най- малко, когато става дума за обезщетения въз основа на труд. В шведската осигурителна система, има обезщетения, които са обвързани с работата, като например обезщетения за болест. Има обезщетения, които са базирани на пребиваването. Шведската служба за социално осигуряване взема решения дали едно лице е осигурено в Швеция и има право на обезщетения. Прочетете повече на страницата на шведския Социално –осигурителен офис www.forsakringskassan.se. Ако сте били командировани в Швеция, като сте наети от агенция за временна заетост в родната си страна, Вие сте осигурени в родната си страна. Превантивни съвети : - Внимателно проучване на агенцията посредник, предлагаща сезонна работа, като списък на агенциите, лицензирани за трудово посредничество е поместен на електронната страница на Агенцията по заетостта - Предварително информиране за работодателя, при който се отива на работа - Подписване на трудов договор, изготвен както на официалния език на работодателя, така и на български език, като предварително се разучат условията по него - Под никакъв предлог да не се предават документите за самоличност на трети лица - Търсене на информация от Националната комисия за трафик на хора и Агенция по заетостта относно възможностите за безопасно пътуване и работа в чужбина - Сдобиване с адрес и телефон на българското посолство в страната в случай на попадане в рискова ситуация за незабавно свързване и търсене на помощ
Коментари

Още от последните новини