Вдигат с 10 лв. такса "смет" в Бургас през следващата година

Вдигат с 10 лв. такса

Общински съвет - Бургас ще одобри нова план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2018 година. Като част от промените се предвижда такса "битови отпадъци" да бъде повишена с 10 лв.

Докладната записка е входирана в местния парламент от зам. кмета Руска Боядижева и ще бъде разгледана от съветниците на последната за годината декемврийска сесия. 

Причината е за повишаването е, че таксите за депониране на регионалното дето растат с всяка година. 

„За да се отговори на нормативните изисквания е предложено минимално завишение, което няма да зесегне драстично персоналните задължения на гражданите – увеличаването на дължимата такса за жилище ще бъде не повече от 10 лева“ обноснова се Руска Бояджиева в докладната записка. 

 

 

Коментари

Още от последните новини