Въвеждат се мерки за енергийна ефективност в сградата на Община Бургас

 Въвеждат се мерки за енергийна ефективност в сградата на Община Бургас - E-Burgas.com

Състоя се първо официално събитие по проект "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. "Александровска" № 26 ДБФП №: BG16RFOP001-1.004-0005-C01, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Целта на проекта е да се въведат мерки за енергийна ефективност, при които класът на енергопотребление на общинската сграда, обект на интервенция, да се повиши от D на B.

По време на събитието, стана ясно, че проектът адресира три основни аспекта на потребности, свързани с намаляване на крайното енергопотребление в сградата на Общинска администрация, подобряване комфорта на обитаване, осигуряване на равен достъп и социално включване на хора с увреждания.

С изпълнението на проекта ще се въведат мерки за енергийна ефективност, част от които включват демонтаж на всички стари монтирани индивидуални климатици и инсталиране на нов термопомпен агрегат, монтаж и въвеждане в действие на нова котелна инсталация за отопление на сградата, изграждане на нова отоплителна инсталация с ефективна, изолирана тръбна мрежа.

За постигането на по-висок енергиен клас са предвидени и иновативни енергоспестяващи мерки по инсталациите на сградата чрез монтиране на автоматика за следене на външна и вътрешна температура и управление на топлопредаването, изграждане на фотоволтаична система за собствени нужди.

Коментари

Още от последните новини