В Бургас може да бъде учреден Регионален академичен център на БАН

В Бургас може да бъде учреден Регионален академичен център на БАН  - E-Burgas.com

Община Бургас да участва в създаването на “Регионален академичен център на БАН - Бургас”. Това предлагат в докладна записка общинските съветници от ГЕРБ проф. Севдалина Турманова, проф. Сотир Сотиров, Калояна Живкова, инж. Виолета Илева, Веселин Пренеров, Иван Гаврилов и Юлиян Георгиев. 

"Бургас е един от първите центрове в страната подписали меморандум за сътрудничество с Българската академия на науките през 2010 г. под формата на Регионален академичен център на БАН - Бургас. В общата дейност са се осъществили множество успешни инициативи и събития. През 2019 г. меморандумът беше преподписан, а институтите на БАН припознаха Бургас като място за разкриване на свои нови звена. Функционирането на Регионален академичен център на БАН – Бургас изисква обосяването му в самостоятелна юридическа структура и вписването му по Закона за юридическите лица с нестопанска цел", мотивират се общинските съветници. Затова предлагат Община Бургас да стане член на сдружение, което да работи за подпомагане и развитие на научните и академични среди на територията на цялата област Бургас. 

Сдружението ще включва широко представителство на научни и образователни институции, ще дава възможност за осъществяване на дейност в обществена полза за насърчаване и устойчиво развитие на научни и образователни звена в сътрудничество с държавни и бизнес организации на национално и международно равнище.

В Сдружението се предлага да участват като учредители:  Община Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Регионален исторически музей – Бургас, Институт по математика и информатика на Българската академия на науките, Институт за изследване на климата, атмосферата и водите, Институт по полимери на Българската академия на науките, Институт по океанология на Българската академия на науките и Кирило-Методиевски научен център при Българската академия на науките.  
 

Коментари

Още от последните новини