Университет "Проф. д-р Асен Златаров" обяви допълнителен прием

Университет

Университет "Проф. д-р Асен Златаров Бургас" обявява допълнителен прием по специалностите "Компютърни технологии в пречистването на води" и "Технология на водата".

В момента на пазара на труда има голям интерес и търсене на компютърни специалисти и технолози с инженерна подготовка в сферата на водите.  

Осигурена реализация в индустрията, както и в подразделенията на Министерството на околната среда и водите (РИОСВ и Басейнова Дирекция), ВиК дружествата, проектантски фирми и аналитични лаборатории по качеството на водите.

Водната индустрия гарантира високи заплати, а в  ЕС има постоянно търсене на инженери по Технология на водата.
 

Коментари

Още от последните новини