Световният ден на водата с различни прояви в Бургас

natural_water31 За четвърта поредна година инициативата "Воден отпечатък" приобщава деца на възраст от 9 до 13 години към идеята, че питейната вода е най-ценният, но и най-разхищаван природен ресурс и всички сме отговорни за опазването ѝ. В продължение на месец 150 ученици от четвърти клас на НБУ "Михаил Лъкатник" работиха в екипи и попълваха специално изработен еко дневник. В четвъртото издание на "Воден отпечатък" децата показват знания за професии, свързани с водата, на карта посочват територии с недостиг на питейна вода, предлагат идеи за разумното ѝ ползване, научават колко вода е необходима за производството на различни продукти, които всеки от тях ползва ежедневно и разсъждават за връзката между замърсяването на водоизточниците и природните бедствия. На 21 и 22 март от 14:30 часа участниците в инициативата ще отбележат Световния ден на водата в залата на ТК "АКВЕ КАЛИДЕ" и ще представят работата на екипите пред публика. Организатор на събитието е народно читалище "Изгрев 1909" - Бургас. Реализира се с подкрепата на "Победа" АД и Туристически информационен център - Бургас. Българово ще отбележи Световния ден на водата с изложба. Тя ще бъде открита на 20 март от 11:00 часа в парка пред кметството. Тази година конкурсът е на тема "Бистра водица". Събрани са творбите на над 60 участници от различни населени места в региона, които включват рисунки, фотографии, макети, стихове, гатанки, поговорки, есета и декупажи. По време на събитието ще има специална работилница, в която децата ще рисуват по темата. Организаторите от НЧ "Съгласие 1905" и Кметство - Българово са подготвили награди за всички участници. Празникът се организира с подкрепата на Министерството на околното среда и водите, Община Бургас и спомоществователи. Конкурсът е под патронажа на заместник-министъра Атанаска Николова.

Коментари

Още новини