Синдикати алармират: Поскъпването на тока води до фалити!

Синдикати алармират: Поскъпването на тока води до фалити! - E-Burgas.com

Спекулативното и необосновано покачване на цените на тока за бизнеса ще доведе до фалити, загуба на трайни работни места и "замразяване" на доходите в редица браншове и отрасли. Това се казва в съвместна позиция на двете основни синдикални организации КНСБ и КТ "Подкрепа". Откритото им писмо бе изпратено до медиите.

Двете организации споделят притесненията на българския бизнес, че очевидно има проблем, който създава напрежение на енергийния пазар.

Прозрачност, надеждност и предсказуемост - това са ключови категории за успешно и пълноценно функциониране на енергийния пазар, се казва в позицията на синдикатите. Според тях, нещо в този пазар не работи както трябва.

През последните месеци значителни обеми бяха търгувани към определени търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни предимства спрямо останалите участници.

Изкуствено бе ограничавано и предлагането през двата сегмента на борсата - малки, нерегулярни лотове, липса на профилирани продукти. Това естествено води до ирационални ценови нива, които категорично не могат да бъдат определени като референтни, пишат от КНСБ и КТ "Подкрепа".

Петте предложения на синдикатите са:

Министерство на енергетиката да предприеме стъпки за предлагане на законодателна инициатива за разширяване на функциите на КЕВР за разследване на злоупотреби и санкции при възникване на спекулативно поведение на пазара;

Министерство на енергетиката и БЕХ да предприемат организационни стъпки за осигуряване на дългосрочни продукти (енергийни пакети в рамките на месец до година), съответстващи на профила на основната част от клиентите на свободен пазар;

Министерство на енергетиката и БЕХ да анализират ефекта от повишаването на цените на електрическата енергия за държавните дружества, като се отчете изпълнението на ремонтните, производствени и социални програми през 2017 година и подготовката за следващо ценово решение за регулиран пазар през 2018 година;

Работата и обхватът на свободния пазар да бъдат подобрени чрез ускоряване на процеса на въвеждане на пазарния сегмент "пазар в рамките на деня" и да се осигури неговата ликвидност - ЕСО и БНЕБ;

Министерство на енергетиката и БЕХ да предприемат организационни стъпки за промяна на графиците за подаване на заявки към обществения доставчик.

Коментари

Още от последните новини