Шок и ужас за Бургас? Европа блокира 60 милиона евро заради нарушения на администрацията!

Шок и ужас за Бургас? Европа блокира 60 милиона евро заради нарушения на администрацията! - E-Burgas.com
obshtina-burgas Позицията на Община Бургас прочетете тук!   Тежък удар нанесе ЕК върху община Бургас. Заради системни нарушения при усвояване на средства по европейскси програми са блокирани десетки милиони евро. Неправилно намаляване на срокове, неприемливи критерии за подбор и неясно разписана методика за оценка на офертите – са само част от установените нередности при одита на Европейската комисия. Заради констатираните проблеми ЕК временно прекъсва плащанията по ОП "Регионално развитие" в частта й свързана с градското развитие и развитието на туризма. Прекъсването се дължи поради огромните нарушения предимно в община Бургас. Причината за тази мярка са резултатите от одитни доклади, извършени в периода 2009 – 2013 година. В тях се визират конкретни нарушения на обществени поръчки, проведени от местната власт в Бургас. Проектите, които са одитирани и са открити нарушения, се отнасят за интегрирания градски транспорт в Бургас. Припомняме, че за да бъде реализиран той, общината тегли заем от 10 милиона евро от ЕБВР. До приключването на проверките временно се замразяват плащанията на 90 млн. евро. От одитните доклади става ясно, че най-много нарушения са открити в община Бургас на кмета Димитър Николов. От общата суми общината е ударена със  около 60 милиона евро. От одита става ясно, че сроковете за представяне на оферти са били намалявани неправилно. Това означава, че самото обявяване на търга е правен по-рано. Установено е, че потенциалните участници са получавали тръжна документация по-рано от нормативно-установения срок. Открити са нарушения и свързани с неприемливи критерии за подбор, както и неправилна промяна или модификация на критериите за подбор, чрез уточнение разпратено само до участниците, без да е публикувано в официалния вестник на ЕС. Санкциите идват и заради не добре разписана методика за оценка на офертите, както и заради неправилно прилагане на методиката за средна цена по време на оценка на офертите. Нарушения са открити и при процедурата за модернизацията на пожарната в Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Стара Загора. Проверени са общо 58 процедури за периода от 2009 до май 2013 година и 8, които са подписани след юни 2013 година. Системата за управление и контрол по ОП "Регионално развитие" е утвърдена през месец ноември 2009 година от тогавашния замесник-министър Лиляна Павлова. БГНЕС припомня, че вчера стана ясно, че 74% от финансовите корекции по еврофондовете са свързани с обществените поръчки. Финансовият ефект на корекциите, наложени по оперативните програми по Структурните и Кохезионния фондове за програмния период 2007-2013 г., до момента възлиза на 166 млн. лева. /БГНЕС    
Коментари

Още от последните новини