Съветниците от ГЕРБ с 6 въпроса относно идеята за избор на районни кметове в Бургас

Съветниците от ГЕРБ с 6 въпроса относно идеята за избор на районни кметове в Бургас - E-Burgas.com

Групата на общинските съветници от ПП ГЕРБ в местния парламент реагираха на идеята на ИК „За развитие на местната демокрация"  за въвеждане на ново административно- териториално деление на гр. Бургас, изразяващо се в създаване на райони, вместо съществуващите центрове за административни услуги.. Припомняме, че идеята бе анонсирана миналата седмица, а подписката ще стартира днес от 11:30 часа. 

През следващите 2 месеца ще стартира информационна кампания по райони, която ще трябва да запознае хората с идеята. От инициативния комитет заявиха, че настояват да получат мнението по въпроса на кмета Димитър Николов и местната администрация.

От групата на ГЕРБ отправят шест въпроса, на които желаят да получат устен отговор: 

1.                  Какви са изискванията за въвеждане на районно деление в големите градове?

2.                  Ако се въведе районно деление следва ли всеки район /районен кмет/ да има своя администрация и тя как се структурира?

3.                  Районният кмет разполага ли със самостоятелен бюджет, първостепенен или второстепенен разпоредител е с бюджет?

4.                  При съществуващата обща численост и структура на администрацията, одобрена с решение на общински съвет - Бургас на проведената сесия на 29.01.2019г. по колко служители работят във всеки център за административни услуги /ЦАУ/, в какви направления, обслужват ли съставните селища в общината, в какви сгради и работни помещения осъществяват служебните си задължения?

5.                  Ако се изгради отделна районна администрация за всеки район ще се наложи ли увеличаване на числеността на персонала и как това ще се отрази на бюджета, като средства за работни заплати, оборудване на нови работни места?

Има ли нормативни изисквания за числеността на служителите в отделните структурни звена?

6.                  Ако трябва да се назначат допълнително нови служители, община Бургас разполага ли с необходимите работни места, като сграден фонд, работни помещения и оборудване?

Коментари

Още от последните новини