Съсобствениците в блоковете сами ще делят общата вода

Съсобствениците в блоковете сами ще делят общата вода - E-Burgas.com

Предложените промени в Наредба № 4 за изразходваното количество вода за общо потребление в сграда в режим на етажна собственост предвиждат то да се разпределя поравно за всеки водоснабден обект, когато всички потребители са с осигурени метрологично годни водомери и осигуряват периодично достъп. Това каза в отговор на депутатски въпрос по време на парламентарния контрол в НС министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

Тя обясни, че това е много по-справедлив модел от предишния начин на отчитане, поради факта че както привилегиите, така и отговорността е разпределена поравно между всички потребители на услугата, а не само към изрядните и тези, които реално отчитат показатели за изразходвана вода. Министърът каза още, че с промените се предоставя и възможност на етажната собственост, чрез решение на общото събрание, да бъде независима и сама да определя спецификата на водопотреблението в сградата си и в съответствие с нея да управлява разпределението на вода между отделните потребители по принцип, който смятат за подходящ – въз основа на притежавани идеални части, на брой жители или пропорционално на индивидуалното потребление.

И към момента ВиК операторите имат практика, по искане на потребителите, в случаи на установени разлики между отчета на общия водомер и сбора от индивидуалните водомери, която е по-голяма от определения размер в Наредбата, да участват в комисии за определяне на причините за тях. При възникнал технически или експлоатационен проблем в сградната ВиК инсталация, която е собственост на потребителите, както и при кражба на вода от вътрешната инсталация, отговорност по предприемане на действия за установяването й имат самите потребители, а операторът може само да участва при констатирането й в качеството на специализирано лице, което има експертизата да съдейства и да посочи възможните причини, каза министърът.

В отговор на въпрос Петя Аврамова съобщи, че в периода 2017-2018 г. по републиканските пътища на територията на област Русе за вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, включително за подновяване на такава на пешеходни пътеки, са изпълнени дейности за близо 200 хил. лв. Преди началото на зимния сезон ще бъде положена нова осева маркировка по цялата дължина на път II-21 Русе - Силистра.

Необходими са приблизително 97 хил. лв. за подмяна и попълване на пътните знаци на републиканските пътища в област Плевен, като състоянието им по скорошно рехабилитираните пътища е добро, информира още регионалният министър. Средствата ще бъдат изразходвани за подмяна и поставяне на нови там, където липсват. За подновяване на хоризонталната маркировка в областта са изразходвани над 520 хил. лв.

Коментари

Още от последните новини